de voorgestelde plaatsing van Picasso's beeld in het Kralingse Bos

de voorgestelde plaatsing van Picasso's beeld in het Kralingse Bos

 


Geen Picasso in Kralingerhout

De foto in het krantenartikel laat zien hoe wethouder mejuffrouw Zeelenberg het betonnen beeld van Picasso graag in het Kralingse Bos had gezien. De kunstenaar had aan de gekozen plaats met ‘oui’ op de foto zijn goedkeuring gehecht. ‘De stem des volks’ echter, zoals de wethouder zei, en het feit dat bij de plaatsing van een kartonnen model toch niet die ruimtelijke werking werd bereikt die men zich ervan had voorgesteld, hebben de gemeente doen afzien van de aanschaf van deze Picasso.

Kunstwerken

  • Sylvette

    Pablo Picasso & Carl Nesjar, 1970

    Permanent