The Idlers’ Playground voor Hofplein

Schetsontwerp The Idler's Playground van Cosima von Bonin


The Idler’s Playground van kunstenaar Cosima von Bonin maakt deel uit van het meerjarenprogramma van SIR voor de Coolsingel-as (2009-2012). Ter voorbereiding op de grootscheepse herstructurering van deze stadsboulevard ontwikkelde SIR een programma met tijdelijke en (semi-) permanente kunstprojecten. Hierbinnen werd de aandacht gevestigd op verleden, heden en vooral de onvoorspelbare toekomst van de Coolsingel en werden de mogelijkheden onderzocht van een nieuwe generatie kunstwerken voor de belangrijkste straat van Rotterdam. In november 2009 opende in dit kader de SIR Cinema, in januari 2010 werd tijdens het IFFR Taneda’s Coolsingel Cube onthuld, in maart werd Cascade van Atelier van Lieshout op het Churchillplein geplaatst en daarna opende onze (tijdelijke) geluidsstudio van Paola Pivi op Coolsingel 63.

Cosima von Bonin heeft zich voor haar werk op de Coolsingel laten inspireren door de fascinerende diversiteit van deze stadsboulevard. Haar werk is doordrenkt van de humor en beeldtaal van de populaire cultuur. Ondanks de herkenbaarheid van haar vaak monumentale sculpturen (bijvoorbeeld hond met een hoedje zittend op een schoenendoos) roepen de beelden vaak een gevoel van vervreemding op onder meer door hun ongewone formaat of materiaal. Op zaterdag 9 oktober 2010 wordt Idler’s Playground feestelijk onthuld.

Komend najaar kunt u nog meer zien van de kunstenaar in een tentoonstelling in Witte de With, Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam.

ARCHIEF | Op dinsdag 8 juni werd een bewonersbijeenkomst in het Hilton Hotel georganiseerd in samenwerking met de Dienst Kunst en Cultuur.
Download hier de bewonersbrief

Kunstwerken