Germaine Kruip

Germaine Kruip


De Nederlandse kunstenaar Germaine Kruip (1970) leeft en werkt in Brussel. Zij werkt veelal met licht en maakt op een eigen wijze gebruik van de verworvenheden van de performance kunst. Haar lichtinstallaties, waarin zowel de architectuur als de bezoeker in het middelpunt worden geplaatst, hebben theatrale kwaliteiten. Tegelijkertijd is Kruips vormentaal terughoudend en sober en wordt gekenmerkt door een grote helderheid.

website Germaine Kruip

Klik hier voor de aflevering van Hollandse Meesters over Germaine Kruip (15 min.)

Kunstwerken