Hendrik-Jan Hunneman

Hendrik-Jan Hunneman


Hendrik-Jan Hunneman (1970) is afkomstig uit de Noordoostpolder en woont en werkt in Rotterdam.

Het werk van Hendrik-Jan Hunneman is altijd site-specific en bevindt zich op de scheidslijn tussen beeldende kunst en architectuur. Hunneman doet basale ingrepen in bestaande omgevingen, die de waarneming van de toeschouwer sturen en manipuleren. Hoe monumentaal of ruimtevullend het werk doorgaans ook is, de aandacht wordt niet opgeëist door de ingrepen zelf, maar door de fysieke ervaring van de getransformeerde ruimte die ze tot gevolg hebben. Zowel de titels als tekstregels in het werk, dikwijls ontleend uit de (pop)muziek, uit filmscripts of uit simpele verhalen als sprookjes, fungeren als een extra betekenislaag die met het werk tot één beeld samenvallen. Zowel de titels als de tekstregels veroorzaken een soort verwarring: enerzijds heb je te doen met een kunstwerk als ingreep, anderzijds wordt door het taalelement het directe karakter van de sculptuur gerelativeerd.

website Hendrik-Jan Hunneman

Kunstwerken