Over SIR

Sculpture International Rotterdam (SIR) beheert en ontwikkelt de internationale collectie publieke kunstwerken ter ondersteuning van de internationale en culturele ambities van Rotterdam.

Sinds 1 januari 2013 is SIR één van de vier programma’s van CBK Rotterdam, de andere drie zijn BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte, die de Rotterdamse Collectie beheert), TENT (het platform voor hedendaagse kunst) en Art Office (ondersteuning aan Rotterdamse beeldend kunstenaars). SIR verzorgt het internationale programma kunst en publieke ruimte en werkt nauw samen met BKOR om de de krachten ten behoeve van de publieke ruimte in Rotterdam te versterken.

Beleid
Rotterdam heeft een uniek tweekoppig beleid voor kunst en de openbare ruimte, dat wordt verzorgd door SIR en BKOR. Dit tweekoppig beleid biedt de stad een uitgelezen kans voor een toegankelijke én diepgravende aanpak van de kunst en de openbare ruimte voor een breed publiek, lokaal en internationaal. SIR en BKOR hebben ieder een eigen doelstelling, publiek, aanpak en geldstroom.

BKOR heeft de wijken en straten van Rotterdam onder zijn hoede en werkt voor, en vaak met bewoners, bij kunstprojecten in de wijken. BKOR werkt met name op vraag van instanties, deelgemeentes en burgerinitiatieven.

SIR ontwikkelt initiatieven op de hoofdlijnen van de stad en heeft expliciet de taak een grootstedelijk internationaal beleid te ontwikkelen. SIR initieert programma’s en kunstwerken voor specifieke gebieden in overleg met dienst Stedenbouw en de wethouder van Cultuur. SIR werkt met kunstenaars van internationale allure die met hun kunstwerken bijdragen aan Rotterdam als wereldstad, die zich via de kunst verbindt met andere wereldsteden en andere internationale cultuurfora. De stad verandert, zo ook de mogelijke functies van de kunst voor de publieke buitenruimte.

SIR beheert de circa 60 kunstwerken die behoren tot de Collectie Internationale Beelden van Rotterdam, waaronder uitzonderlijk internationaal erfgoed zoals de Gabo, Zadkine en Henry Moore evenals het 17e eeuwse beeld van Desiderius Erasmus door Hendrick de Keyser. Ook adviseert SIR het College van B en W met betrekking tot de permanente kunstwerken. De Collectie is eigendom van de stad, met uitzondering van de werken van Gabo, Moore, Karel Appel en Mastroanni.

De start van Rotterdams Internationale Beeldencollectie
De Rotterdamse beeldenverzameling van internationale statuur kent een historie die aanvangt bij de Wederopbouw, met aankopen door particulieren van de Gabo, de Zadkine en de Henry Moore, drie ‘hoofdrolspelers’ in de Collectie. De verwerving van kunstwerken door gedreven particulieren, particuliere stichtingen en bedrijven, vaak bijgestaan door kunsthistorici en kunstenaars, vond in die jaren veelvuldig plaats. In 1960 besloot de gemeente Rotterdam dat het belang van internationale en spraakmakende beelden voor de stad zo groot was dat hett internationale beleid door de stad gedragen zou moeten worden. De Commissie Stadsverfraaiing werd in het leven geroepen. Tot eind jaren 1970 zorgde zij voor de verlevendiging en internationalisering van de openbare ruimte. Er werden maar liefst eenentwintig beelden aangekocht van kunsthistorische waarde. Rotterdam verwierf onder meer de Rodin en de Laurens (beeldenterras), de Calder in Hoogvliet, de Rickey op het Binnenwegplein en de sculptuur van Phillip King in het Zuiderpark. Nadat de Commissie Stadsverfraaiing eind jaren 1970 een stille dood was gestorven, stelde het gemeentebestuur nog verschillende commissies in om het internationale beleid voor kunst in de openbare ruimte hoog te houden. Met als resultaat onder meer de sculpturen van Günter Förg, Coop Himmelb(l)au en Richard Artschwager. Na 1988 werd het stil omtrent het grootstedelijk beleid. Pas elf jaar later, op 8 december 1999 werd ter gelegenheid van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, het internationale beleid weer opgepakt. Er werd opnieuw een commissie in het leven geroepen met als taak de bijna vijftigjarige traditie van het verwerven van beelden van internationaal vermaarde kunstenaars weer op te pakken.

Vanaf 2006: IBC
Toen in 2003 de malaise weer dreigde in te treden, werd die gekeerd door het toenmalige college van B en W met zijn onderkenning van het belang van een internationaal kunstbeleid voor de stedelijke economie en de gewenste creatieve mentaliteit van haar inwoners. In 2006 kon het beleid weer opgepakt worden, nu met als intentie een blijvende organisatie.
In een veranderende stad met een grootse ambitie kon de Internationale Beelden Collectie (IBC) met een nieuwe voorzitter, een nieuw hoofd en nieuwe commissieleden, van start gaan met haar onderzoek naar actuele beeldende kunst voor een veranderende stad; voor een dynamische, diverse bevolking en een complexe en intrigerende publieke ruimte.
In 2009 werd besloten de Internationale Beelden Collectie een internationale naam te geven: Sculpture International Rotterdam (SIR). Het huidige SIR onderzoekt voortdurend actuele vormen van publieke kunst die zich optimaal verhouden tot de veranderlijke stad en het veranderlijke publiek.

Culturele as
In het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 profileerde IBC|SIR de Westersingel – de aanloop naar het museumkwartier – als culturele as met de plaatsing van aanvullende kunstwerken. De culturele as loopt vanaf het station (Wall Relief van Henry Moore) via het beeldenterras de Westersingel met onder meer Rodin, tot aan de Zeedijk (Coop Himmelb(l)au) en vervolgens naar de Kop van Zuid waar de sculptuur Lost Luggage van Jeff Wall zich bevindt.
Sinds 2007 gaat de aandacht uit naar een ander soort gebied: het intrigerende en complexe publieke domein van de Coolsingel (van Hofplein tot aan Erasmusbrug), het Stationsgebied, Laurenskwartier en Rotterdam Zuidplein. Deze gebieden vergen een andere wijze van benaderen van de kunst en de publieke ruimte (zie verder onder programma en projecten).

Kennisoverdracht
SIR wil de bijzondere collectie van Rotterdam voor een breed en internationaal publiek voor het voetlicht brengen. Kennisoverdracht staat dan ook hoog in het vaandel. Waar mogelijk worden de kunstwerken uit de collectie telkens in een nieuw daglicht getoond, bijvoorbeeld door te laten zien dat dat de veranderende stad de betekenis van de werken verandert; maar ook door steeds nieuwe kunstwerken aan de collectie toe te voegen.

Z-FilesKunst en de Stad
BKOR en SIR werken intensief samen om de publieke ruimte Rotterdam te versterken en te vernieuwen. Wij organiseren regelmatig Z-Files, een programma van lezingen, presentaties en excursies waarin kunst, de openbare ruimte en de stad aan bod komen. Z-Files brengt de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam onder de aandacht en belicht de actuele ontwikkelingen in de stad.

Z-Files krant
BKOR en SIR geven samen een Z-Files krant uit. De eerste editie verscheen in september 2014. Ove Lucas, directeur van CBK Rotterdam schreef in de introductie: “BKOR en SIR doen er alles aan om Kunst en de Stad voortdurend opnieuw uit te vinden. De stad beweegt, de kunst beweegt mee. Deze twee programma’s van CBK Rotterdam, met ieder een geheel eigen karakter, maken het mogelijk de stad op hoog niveau te verrijken en de activiteiten van kunst in de publieke ruimte te verdiepen. Z-files, Kunst en de Stad staat met de dynamische Z (van Zadkine) in het logo voor een programma van reflecties op de activiteiten van BKOR en SIR. Deze krant is daar een voorbeeld van.”

 

  • Geen aankomende evenementen gevonden.