Over SIR

Sculpture International Rotterdam (SIR) beheert en ontwikkelt de internationale collectie publieke kunstwerken ter ondersteuning van de internationale en culturele ambities van Rotterdam.

Sinds 1 januari 2013 is SIR één van de vier programma’s van CBK Rotterdam, naast BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte; die de Rotterdamse Collectie beheert), TENT (het platform voor hedendaagse kunst) en Art Office (ondersteuning aan Rotterdamse beeldend kunstenaars). SIR verzorgt het daarin het internationale programma kunst en publieke ruimte. SIR werkt zoveel mogelijk samen met BKORom de de krachten ten behoeve van de publieke ruimte Rottterdam te versterken.

Beleid
Rotterdam heeft een uniek tweekoppig beleid voor kunst en de openbare ruimte, verzorgd door SIR en BKOR. Dit tweekoppig beleid biedt de stad een uitgelezen kans voor een interessante aanpak van de kunst en de openbare ruimte, voor een breed publiek, lokaal en internationaal. SIR en BKOR hebben elk een andere doelstelling, een ander publiek, een andere aanpak, en een andere geldstroom.

BKOR heeft de wijken en straten van Rotterdam onder zijn hoede en werkt expliciet voor en vaak met bewoners bij de kunstprojecten in de wijken. BKOR werkt met name op vraag van instanties, deelgemeentes en burgerinitiatieven. SIR ontwikkelt initiatieven met name op de hoofdlijnen van de stad. Zij heeft expliciet de taak een grootstedelijk internationaal beleid te ontwikkelen. SIR initieert programma’s en kunstwerken voor bepaalde gebieden in overleg met dienst Stedenbouw en de wethouder van Cultuur. SIR werkt met kunstenaars van internationale allure die met hun kunstwerken bijdragen aan Rotterdam als wereldstad, die zich via de kunst verbindt met andere wereldsteden en andere internationale cultuurfora. De stad verandert, zo ook de mogelijke functies van de kunst voor de publieke buitenruimte.

SIR beheert de circa 60 kunstwerken van de Collectie Internationale Beelden van Rotterdam, waaronder uitzonderlijk internationaal erfgoed zoals de Gabo, de Zadkine, Henry Moore en het 17de eeuwse beeld van Desiderius Erasmus door Hendrick de Keyser. SIR (voorheen de Internationale Beelden Collectie) adviseert aan het College van BenW m.b.t. de permanente werken. De Collectie is, met uitzondering van de Gabo, de Moore, de Karel Appel en de Mastroanni, eigendom van de stad.

De start van Rotterdams Internationale Beeldencollectie
De verzameling beelden in Rotterdam van internationale statuur kent een historie die aanvangt bij de Wederopbouw, met aankopen door particulieren van de Gabo, de Zadkine en de Henry Moore, drie hoofdrolspelers in de Collectie. De verwerving van kunstwerken door gedreven particulieren, particuliere stichtingen en bedrijven, vaak bijgestaan door kunsthistorici en kunstenaars vond in die jaren veelvuldig plaats. In 1960 besloot de gemeente Rotterdam dat het belang van internationale en spraakmakende beelden voor de stad zodanig groot is dat dit internationale beleid door de stad gedragen zou moeten worden. De Commissie Stadsverfraaiing werd in het leven geroepen. Tot eind jaren zeventig zorgde deze commissie voor de verlevendiging en internationalisering van de openbare ruimte. Er werden maar liefst eenentwintig beelden aangekocht van kunsthistorische waarde. Rotterdam verwierf onder meer de Rodin en de Laurens (beeldenterras), de Calder in Hoogvliet, de Rickey op het Binnenwegplein, de sculptuur van Phillip King in het Zuiderpark. Nadat deze Commissie eind jaren zeventig een stille dood was gestorven, stelde het gemeentebestuur nog verschillende commissies in om het internationale beleid voor kunst in de openbare ruimte hoog te houden. Met als resultaat onder meer de Günter Förg, Coop Himmelb(l)au en Richard Artschwager. Na 1988 is van dit grootstedelijk beleid niets meer vernomen. Pas elf jaar later, op 8 december 1999 werd ter gelegenheid van Rotterdam als Culturele Hoofdstad 2001, het internationale beleid weer opgepakt. Er werd opnieuw een Commissie in het leven geroepen die tot taak had de bijna vijftigjarige traditie van beelden verwerven van internationaal vermaarde kunstenaars weer op te pakken. Dit in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001.

Vanaf 2006: IBC
In 2003 dreigde de malaise in deze internationale ambitie weer in treden. Dankzij het toenmalige college van B en W die het belang onderkende van dit internationale kunstbeleid voor de stedelijke economie en voor de zo gewenste creatieve mentaliteit van haar inwoners, kon in 2006 het beleid weer opgepakt worden, nu met de intentie van een zich continuerende organisatie. In een veranderende stad met een grootse ambitie kon de Internationale Beelden Collectie (IBC) met een nieuwe voorzitter, een nieuw hoofd en gedeeltelijk nieuwe commissieleden van start gaan met onderzoek naar actuele beeldende kunst voor een veranderende stad, voor een zeer dynamische, diverse bevolking en een complexe en intrigerende publieke ruimte. De IBC zorgde ervoor dat met beeldende kunst het profiel van de culturele as van de Westersingel, de oprit naar het museumkwartier, allure kreeg; een versterking van het gebied van Centraal Station via het Museumkwartier tot over de Maas naar de Kop van Zuid.

In 2009 werd ervoor gekozen de Internationale Beelden Collectie een internationale naam te geven: Sculpture International Rotterdam (SIR). Het huidige SIR onderzoekt voortdurend actuele vormen van publieke kunst die zich optimaal verhouden tot de veranderlijke stad en het veranderlijke publiek.

Culturele as
In het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 ontwikkelde IBC/SIR de culturele as van de Westersingel. Deze loopt vanaf het station (Wall Relief, Henry Moore), de Westersingel (het beeldenterras met onder meer Rodin) tot aan de Zeedijk (Coop Himmelblau) en door naar de Kop van Zuid waar de sculptuur Lost Luggage van Jeff Wall zich bevindt. Sinds 2007 heeft een ander soort gebied de aandacht: Het complexe maar intrigerende publieke domein van de Coolsingel (van Hofplein tot aan Erasmusbrug) en het Stationsgebied, Laurenskwartier en Rotterdam Zuidplein. Deze gebieden vergen een andere wijze van benaderen van de kunst en de publieke ruimte. (zie onder programma en projecten )

Kennisoverdracht
SIR wil nadrukkelijk de bijzondere collectie van Rotterdam voor een breed en internationaal publiek voor het voetlicht brengen. Kennisoverdracht staat dan ook hoog in het vaandel. Waar mogelijk worden de kunstwerken uit de Collectie telkens in een nieuw daglicht getoond, door nieuwe kunstwerken aan de Collectie toe te voegen; doordat de veranderende stad de betekenis van de werken verandert.

Z-FilesKunst en de Stad
BKOR en SIR werken intensief samen om de publieke ruimte Rotterdam te versterken en te vernieuwen. Zo organiseren zij regelmatig Z-Files, over kunst en de stad waarin kunst, openbare ruimte en de stad aan bod komen door middel van lezingen, presentaties en excursies. Doel van het programma is het onder de aandacht brengen van de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam en het belichten van actuele ontwikkelingen in de stad.

Z-Files krant
BKOR en SIR geven samen een Z-Files krant uit. De eerste editie van de Z-Files krant verscheen in september 2014. Uit de introductie van CBK Rotterdam directeur Ove Lucas:
“BKOR en SIR doen er alles aan om Kunst en de Stad voortdurend opnieuw uit te vinden. De stad beweegt, de kunst beweegt mee. Deze twee programma’s van CBK Rotterdam, met ieder een geheel eigen karakter, maken het mogelijk de stad op hoog niveau te verrijken en de activiteiten van kunst in de publieke ruimte te verdiepen. Z-files, Kunst en de Stad staat met de dynamische Z (van Zadkine) in het logo voor een programma van reflecties op de activiteiten van BKOR en SIR. Deze krant is daar een voorbeeld van.”

 

  • Geen aankomende evenementen gevonden.