Over SIR

Sculpture International Rotterdam (SIR) beheert en ontwikkelt de internationale collectie publieke kunstwerken van de stad ter ondersteuning van de internationale en culturele ambities van Rotterdam.

SIR is het internationale programma kunst en publieke ruimte van CBK Rotterdam. De andere programma’s van CBK zijn BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte, die de Rotterdamse Collectie beheert), TENT (het platform voor (Rotterdamse) hedendaagse kunst) en Art Office (ondersteuning aan Rotterdamse beeldend kunstenaars). SIR werkt waar zinnig samen met BKOR om de krachten ten behoeve van de publieke ruimte in Rotterdam te versterken.

Beleid: SIR én BKOR
Rotterdam heeft een uniek tweekoppig beleid voor kunst en de openbare ruimte, dat wordt verzorgd door SIR en BKOR. Dit tweekoppig beleid biedt de stad een uitgelezen kans voor een toegankelijke én zeer diverse aanpak van de discipline kunst en de openbare ruimte voor een breed publiek, lokaal, landelijk en internationaal. SIR en BKOR hebben ieder een eigen doelstelling, publiek, aanpak en geldstroom.

BKOR heeft de wijken en straten van Rotterdam onder zijn hoede en werkt voor, en vaak met bewoners, bij kunstprojecten in de wijken. BKOR werkt met name op vraag van instanties, deelgemeentes en burgerinitiatieven.

SIR werkt op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, ontwikkelt zelf initiatievenen heeft expliciet de taak een grootstedelijk internationaal beleid te ontwikkelen. SIR initieert programma’s en kunstwerken voor specifieke gebieden in nauw overleg met dienst Stedenbouw. SIR werkt met kunstenaars van internationale allure die met hun kunstwerken en programma’s bijdragen aan Rotterdam als wereldstad, die zich via de kunst verbindt met andere wereldsteden en andere internationale cultuurfora. De stad verandert, zo ook de mogelijke functies van de kunst voor de publieke buitenruimte.

Collectie
SIR beheert de circa 65 kunstwerken die behoren tot de Collectie Internationale Beelden van Rotterdam, waaronder uitzonderlijk internationaal erfgoed zoals de Gabo, Zadkine en Henry Moore, evenals het 17e-eeuwse beeld van Desiderius Erasmus van Hendrick de Keyser. SIR adviseert het College van B en W met betrekking tot bestaande en nieuw te ontwikkelen permanente kunstwerken. De Collectie is eigendom van de stad, met uitzondering van de werken van Naum Gabo, Henry Moore, Karel Appel en Umberto Mastroanni.

De start van Rotterdams Internationale Beeldencollectie
De Rotterdamse beeldenverzameling van internationale statuur kent een historie die aanvangt bij de Wederopbouw, met aankopen door particulieren van de Gabo, de Zadkine en de Henry Moore, de drie ‘hoofdrolspelers’ in de Collectie. De verwerving van kunstwerken door gedreven particulieren, particuliere stichtingen en bedrijven, vaak bijgestaan door kunsthistorici en kunstenaars, vond in die jaren veelvuldig plaats. In 1960 besloot de gemeente Rotterdam dat het belang van internationale en spraakmakende beelden voor de stad zo groot was dat het internationale beleid door de stad gedragen en gecontinueerd zou moeten worden. De Commissie Stadsverfraaiing werd in het leven geroepen. Tot eind jaren 1970 zorgde zij voor de verlevendiging en internationalisering van de openbare ruimte met kunstwerken. Er werden maar liefst 21 beelden aangekocht van kunsthistorische waarde. Rotterdam verwierf onder meer de Rodin en de Laurens (beeldenterras), de Calder in Hoogvliet, de Rickey op het Binnenwegplein en de sculptuur van Phillip King in het Zuiderpark. Nadat de Commissie Stadsverfraaiing eind jaren 1970 een stille dood was gestorven, stelde het gemeentebestuur nog verschillende commissies in om het internationale beleid voor kunst in de openbare ruimte hoog te houden. Met als resultaat onder meer sculpturen van Günter Förg, Coop Himmelb(l)au en Richard Artschwager. Na 1988 werd het stil omtrent het grootstedelijk beleid. Pas elf jaar later, op 8 december 1999 werd ter gelegenheid van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, het internationale beleid weer opgepakt. Er werd opnieuw een commissie in het leven geroepen met als taak de bijna vijftigjarige traditie van het verwerven van beelden van internationaal vermaarde kunstenaars weer op te pakken. Deze commissie zorgde voor het beroemde beeldenterras dat op de route ligt van Centraal Station naar het museumkwartier en die het begin vormt van de beeldenroute via het museumkwartier naar de rivier toe.

Vanaf 2006: IBC wordt SIR
Toen in 2003 de malaise weer dreigde in te treden, werd die gekeerd door het toenmalige college van B en W onder leiding van burgemeester Opstelten, met zijn erkenning van het belang van de internationale beeldencollectie voor de stedelijke economie en de gewenste creatieve mentaliteit van de stad en haar inwoners. In 2006 kon het beleid weer opgepakt worden, nu met een kunsthistoricus als artistiek leider, bijgestaan door een nieuwe adviescommissie. De naam veranderde van de Nederlandse afkorting IBC in het Engelse SIR om de internationale allure en ambitie te benadrukken. SIR groeide uit tot een blijvende organisatie. In een stad en kunstwereld die beide onderhevig waren aan snelle ontwikkelingen, kon SIR nu met grootse ambitie en budget van start gaan met haar onderzoek naar de rol van actuele beeldende kunst en de kunstenaar, in een veranderende stad met een dynamische, zeer diverse bevolking en een intrigerende en steeds complexer wordende publieke ruimte. Vanaf 2007 gaat de aandacht uit naar een ander soort gebieden: het intrigerende en complexe publieke domein van de Coolsingel (voor SIR loopt de boulevard van Hofplein tot aan Erasmusbrug), het Stationsgebied, het Laurenskwartier en Rotterdam Zuidplein. Deze gebieden vergen een andere benadering van de kunst en de publieke ruimte (zie verder onder programma en projecten).

Coolsingel | Meerjarenplan 2007–2017 en verder ….
Het werkterrein van SIR werd met name de Coolsingel, dé stadsboulevard die hard toe was aan het heruitvinden van zichzelf als hedendaagse bruisende publieke ruimte. SIR onderzocht hier voortdurend actuele vormen van publieke kunst die zich optimaal verhouden tot de veranderlijke stad, het veranderlijke publiek en de reeds bestaande collectie op de boulevard. Met nieuwe permanente kunstwerken, tijdelijke programma’s en tentoonstellingen met films, performances, tours en onderzoek, verbeeldde SIR onder meer andere modellen voor een nieuwe publieke ruimte (zie het Coolsingelprogramma). Begin 2017 werd het meerjarenprogramma Coolsingel symbolisch afgesloten met de installatie van Seven Tears, een geluidslandschap van de Schotse kunstenaar Susan Philipsz onder de Erasmusbrug op het Willemsplein. Voor SIR betekende dit tevens de opmaat voor de sprong over de rivier naar Rotterdam Zuid en het nieuwe meerjarenplan Paleis Maashaven (2017–2020).

Kennisoverdracht
SIR wil de bijzondere collectie van Rotterdam voor een breed en internationaal publiek voor het voetlicht brengen. Kennisoverdracht staat dan ook hoog in het vaandel sinds 2007. Voor SIR vallen het ontwikkelen van kunstwerken en programma’s, kennisoverdracht, educatie en citymarketing samen. Het is één inhoudelijk geheel en eigendom van de bewoners van Rotterdam. Waar mogelijk worden de kunstwerken in de collectie steeds opnieuw in een ander daglicht getoond; bijvoorbeeld door te laten zien dat dat de veranderende stad en het publiek de betekenis van de werken verandert; en dat nieuwe kunstwerken de betekenis van oudere stukken in de collectie veranderen. SIR werkt voortdurend aan een levende collectie.

Z-Files: Kunst en de Stad
SIR werkt waar zinnig samen met BKOR om de publieke ruimte Rotterdam te versterken en te vernieuwen. Gezamenlijk organiseren we regelmatig Z-Files, een programma van lezingen, presentaties en excursies waarin kunst, de openbare ruimte en de stad aan bod komen. Z-Files brengt de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam onder de aandacht en belicht de actuele ontwikkelingen in de stad.

Z-Files krant
SIR en BKOR geven samen de Z-Files krant uit. De eerste editie verscheen in september 2014. Ove Lucas, directeur van CBK Rotterdam schreef in de introductie: “BKOR en SIR doen er alles aan om Kunst en de Stad voortdurend opnieuw uit te vinden. De stad beweegt, de kunst beweegt mee. Deze twee programma’s van CBK Rotterdam, met ieder een geheel eigen karakter, maken het mogelijk de stad op hoog niveau te verrijken en de activiteiten van kunst in de publieke ruimte te verdiepen. Z-files, Kunst en de Stad staat met de dynamische Z (van Zadkine) in het logo voor een programma van reflecties op de activiteiten van BKOR en SIR. Deze krant is daar een voorbeeld van.”

SIR team
Artistiek leider Dees Linders
Productie Sannetje van Haarst

Adviseurs
Maziar Afrassiabi
James Beckett
Nathanja van Dijk
Jaap Guldemond
David Jablonovski
Reinaart Vanhoe

Externe adviseurs
Redactie Mariska van den Berg
Financiën Alexander Ramselaar
Communicatie Josine Sibum-Siderius
Productie Z-Files-events Anne van Summeren
Technisch adviseur Machiel Kunst

  • Geen aankomende evenementen gevonden.