De twee aangewezen locaties voor het kunstwerk 'Iedereen is dood behalve wij' van Ben Zegers

De twee aangewezen locaties voor het kunstwerk 'Iedereen is dood behalve wij' van Ben Zegers

Het gebied Binnenrotte

Het gebied Binnenrotte

Het gebied Binnenrotte

Het gebied Binnenrotte

Het gebied Binnenrotte

Het gebied Binnenrotte


Laurenskwartier

De dam in de Rotte
Waar tegenwoordig de Binnenrotte is, daar stroomde vroeger de rivier de Rotte. De dam met sluizen is nog zichtbaar aan de verhoogde Hoogstraat. Hier ligt de oorsprong van Rotterdam. Het vroegere centrum is gedeeltelijk reeds gerenoveerd zoals de Meent en de Pannekoekstraat. Ook de Binnenrotte, het grootste plein van Rotterdam, is op de schop gegaan. De sloop van het Van Herkgebouw aan het einde van de Hoogstraat veroorzaakte een enorme bouwput met de fraaie naam Rotta Nova, een rijk onderzoeksgebied voor archeologen, nu is het een parkachtige aanleg en tijdelijke verblijfsplek die volop gebruikt wordt, onder meer door bezoekers van de Markthal.

Van burgerinitiatief naar kunstwerk
In 1993 leidden deze her-ontwikkelingen tot een burgerinitiatief van Comité Rotte-dam dat zich inzet voor een grotere herkenbaarheid van de dam in de Rotte, als de plek waar Rotterdam is ontstaan. Nadat in 2007 budget beschikbaar werd gesteld, zijn in 2009 twee bijzondere ontwerpen gemaakt door Goshka Macuga en Susan Philipsz. Echter, grote veranderingen in de visie over het gebruik en aanzien van de Binnenrotte leidden er toen toe dat deze voorstellen onhaalbaar werden geacht. Nieuwe stappen werden ondernomen.

Monument of kunstwerk?

Nadat in 2007 budget beschikbaar werd gesteld, zijn in 2009 twee bijzondere ontwerpen gemaakt door Goshka Macuga en Susan Philipsz. Echter, grote veranderingen in de visie op het gebruik en aanzien van de Binnenrotte leidden er toen toe dat deze voorstellen onhaalbaar werden geacht. Nieuwe ontwerpen voor de Binnenrotte werden ontwikkeld. SIR-adviseur en kunstenaar Jeroen Doorenweerd dacht mee met Stadsontwikkeling over de inrichting van dit kolossale plein. Hij ontwierp het plan voor een loper die de oude ronding van de Rotte volgt en daarmee de Laurenskerk omarmt. Nieuwe stappen werden ondernomen ten behoeve van het gewenste monument, gedenksteen, ofwel kunstwerk. Vanaf 2009 onderzochten Comité Rotte-dam, SIR en Stadsontwikkeling opnieuw de wensen en mogelijkheden. Moest het een kunstwerk of monument worden? Het cruciale verschil tussen een monument en een kunstwerk is de verbinding tussen vorm, functie en betekenis. Een monument heeft een vooraf vast omschreven betekenis; het staat voor één specifieke gebeurtenis of situatie. In tegenstelling daarmee is een kunstwerk altijd meerduidig en heeft daarmee een hoog democratisch gehalte: ieder kan immers zijn eigen interpretatie maken, zijn eigen beeld ‘invullen’. Dit was reden voor SIR om te adviseren het breder te trekken dan een monument en te zoeken naar een kunstenaar die een sculptuur zou kunnen maken die zowel verwijst naar het verleden en heden als naar de toekomst. Ook werd besloten om – gezien de complexiteit van de opdracht en het noodzakelijk veelvuldige bezoek – voor een Nederlands kunstenaar te kiezen. Dat resulteerde in een lange zoektocht, zowel naar de juiste kunstenaar als naar de juiste plek. In 2015 lagen er vier ontwerpen voor de selectiecommissie: die van Lara Almarcequi, Holtrop, Ni Haifeng, Ben Zegers. In 2015 koos de selectiecommissie uiteindelijk voor het ontwerp van Ben Zegers. Klik hier voor de brochure met de opdrachtvraag, de plek en schetsen waaronder die van Ben Zegers.

Iedereen is dood behalve wij van Ben Zegers
Op 25 oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van het kunstwerk Iedereen is dood behalve wij van Ben Zegers. Dat is een belangrijke stap die de realisatie van dit kunstwerk dichtbij brengt. De procedure omtrent de vergunning loopt tot 6 december 2019. Intussen vinden de verdere voorbereidingen plaats voor de realisatie van het kunstwerk dat naar verwachting half 2020 wordt geplaatst.

Klik hier voor de video waarin de kunstenaar Ben Zegers en archeoloog Maaike Sier van gemeente Rotterdam meer vertellen over het kunstwerk en de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam.

Mels van Zutphen werkt aan een documentaire in opdracht van SIR|CBK die bijna is voltooid.

Zie voor informatie over de historie van de Rotte-Dam en kaartmateriaal, de site van Jan van den Noort, historicus en cartograaf.