Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), foto Jannes Linders

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), foto Jannes Linders

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), detail, foto Toni Burgering

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), detail, foto Toni Burgering

Prinses Wilhelmina onthult oorlosgmonument

Prinses Wilhelmina onthult oorlosgmonument

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956)

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956)

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), foto Stadarchief Rotterdam

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), foto Stadarchief Rotterdam

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), foto Pieter Vandermeer

Monument voor alle gevallenen 1940-1945 (1956), foto Pieter Vandermeer

Op 4 mei 1967 onthulde Prinses Wilhelmina het oorlogsmonument voor alle gevallenen, met Van der Mandele en burgemeester G.E. van Walsum. Fotograaf: Ary Groeneveld - Stadsarchief Rotterdam CC-BY

Op 4 mei 1967 onthulde Prinses Wilhelmina het oorlogsmonument voor alle gevallenen, met Van der Mandele en burgemeester G.E. van Walsum. Fotograaf: Ary Groeneveld - Stadsarchief Rotterdam CC-BY

Monument voor alle gevallenen 1940-1945, (1965). Foto: Collectie Ary Groeneveld (1965), Stadsarchief Rotterdam CC-0

Monument voor alle gevallenen 1940-1945, (1965). Foto: Collectie Ary Groeneveld (1965), Stadsarchief Rotterdam CC-0


The Artwork

Mari Andriessen gedenkt de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met vier figuren in brons in zijn Monument voor alle gevallenen 1940-1945 uit 1956. Twee mannen, een vrouw en een kind ontmoeten elkaar op een lage sokkel. Ze symboliseren de uiteenlopende gevoelens die heersten in de naoorlogse jaren: het verdriet om het verleden krijgt vorm in het gebogen hoofd van de vrouw, het optimisme van de wederopbouw gaf Andriessen weer als een man met schop. De andere man en het kind vormen een schakel tussen deze twee uitersten. Het beeld is strategisch geplaatst, tussen het oude stadhuis en de nieuwbouw van de Lijnbaan.

Op de sokkel zijn de woorden ‘Sterker door strijd’ te lezen. Wilhelmina sprak deze woorden na haar terugkeer uit Engeland. Rotterdam heeft ze als devies in het stadswapen opgenomen. Op de andere zijde staat een gedicht dat Clara Eggink bij het beeld schreef: “Het werk des daags vraagt om een gave mens. Men moet de ramp om zijn herstel vergeten. Zoals de zwerm der meeuwen op uw havens, onafwendbaar keert de levensdrift. Toch stoelt uw welvaart tevens ‘t ontijdig graf van die nu van geen opbouw weten. Gedenk dees onherstelbaarheid; dan zal uw nageslacht zijn brood in vrijheid eten.”

Nicknames
Heden, verleden en toekomst
Manufacturing
1956
Acquisition
1953
Location
1957, Stadhuisplein Centrum
Stream
Realisme
Components
2, beeld en sokkel
Inscription
Tekst op voetstuk: Sterker door Strijd 1940-1945Het werk des daags vraagt om een gave mens / Men moet de ramp om zijn herstel vergeten. Zoals de zwerm der meeuwen op uw havens / Onafwendbaar keert de levensd
Manufacture, place
Haarlem
Manufacturing, Process
Gegoten door bronsgieterij Binder
Afmetingen
200 x 300 x 150
Material
Geelkoperlegering, sokkel platen steen
Acquisition
Opdracht
Owner
Gemeente Rotterdam

The location

Voor de oprichting van een gedenkteken werd in 1946 een prijsvraag uitgeschreven door het Comité Oprichting Gedenkteken. De vierendertig ingestuurde ontwerpen werden in februari 1947 tentoongesteld in Museum Boymans. Echter, de jury vond dat geen enkel ontwerp de eerste prijs verdiende. Het comité vroeg daarop de architecten Oud en Kraayvanger een monument te ontwerpen. Tegelijkertijd droeg de Kring van Beeldhouwers drie beeldhouwer voor: Han Richters, Paul Grégoire en Mari Andriessen. De laatste kreeg in 1953 de opdracht. Andriessen had zijn sporen reeds verdiend met oorlogsmonumenten in Enschede en in Amsterdam met De dokwerker (1952). In 1954 presenteerde hij zijn definitieve ontwerp voor Rotterdam. Het monument werd op 4 mei 1957 onthuld door prinses Wilhelmina.

Mari Andriessen

Mari Andriessen

Mari Andriessen was born in Haarlem in 1897. He studied for several years at the Kunstnijverheidsschool in Haarlem and then studied sculpture at the Rijksakademie in Amsterdam, where he was taught by the sculptor Jan Bronner. His first monumental commissions came mainly from the Catholic Church: distillations of Bible scenes in stone. From the second half of the 1930s he also received commissions from non-Catholic sources. He moved from carving to modelling and his work became freer and more spatial.

Andriessen made several war memorials following the Second World War. The first of these was for a memorial in Enschede in 1949. He designed various figures; a soldier, a Jewish woman and child, bomb victims and resistance fighters, and placed them on individual plinths on a lawn. In the same period Andriessen was approached by the City of Amsterdam to design a memorial to the Strike of February 1941. For this sculpture Andriessen chose the strident figure of a robust and militant dockworker. Since its unveiling by Queen Juliana on 19 December 1952 the sculpture has been widely regarded as a national symbol of the Resistance in the Netherlands.

In 1962 Andriessen was commissioned to design a national monument to Queen Wilhelmina in The Hague. He also made sculptures of the engineer Lely at the Afsluitdijk and of Anne Frank, which has been displayed in Amsterdam since 1977. Andriessen was admired for the manner in which he expressed his subjects; characters without excessive detail. He remained active until an advanced age. He died in Haarlem in 1979.