1996-09-07-Trouw-Rijk-schenkt-ijzeren-foto-van-Jeff-Wall-aan-Rotterdam