When The Lightness of Poetry

De noodzaak van een eenvoudig gebaar

When The Lightness of Poetry gaat over de noodzaak van een eenvoudige geste.
Bij alle vier de performances komt dit thema op poëtische wijze naar voren. In al hun lichtheid en eenvoud zijn de acties/kunstwerken politiek getint.

De film The Ashes of Pasolini van Alfredo Jaar is de spil in dit programma met Jaars geloof in de relatie tussen ethiek en esthetiek, waarin een maatschappij op actieve en sociale wijze verantwoording neemt voor haar cultuur. De film gaat op het eerste gezicht over het leven van en de mogelijk politiek gemotiveerde moord op filmregisseur Pier Paolo Pasolini. Het is een hartstochtelijke aanklacht tegen politieke en culturele onderdrukking in verleden en heden. In het huidige politieke klimaat in Europa, dat zozeer naar rechts is geschoven, is de boodschap van Alfredo Jaar met zijn portret van Pasolini van het hoogste belang.

Dit is het uitgangspunt van Germaine Kruip (adviseur SIR) bij het samenstellen van When the Lightness Of Poetry. In de symbolische acties van Roman Ondák, waarin hij de codes tussen instituut, individu en publiek aftast, wordt dit voortgezet. In zijn performance Lucky Day (2006) werpt een individu een deel van het kunstbudget – omgezet in glinsterende munten – in een fontein, als geste voor het aandienen van het geluk.

In performance Time (1970) van David Lamelas wordt aan passanten en toeschouwers gevraagd ‘de tijd’ door te geven met een tussenpauze van een minuut. Lamelas: ‘Het gaat over sociale thema’s. We mogen misschien uit verschillende culturen komen en een andere kleur of religie hebben, toch delen we allemaal dat ene moment van het heden.’
Rory Pilgrim gelooft in de mogelijkheid het onbespreekbare te laten spreken en neemt simpele, absurde maar zeer menselijke vraagstukken als uitgangspunt voor zijn artistieke producties. In zijn compositie A ee el u? (2008) veranderen abstracte klanken langzaam in de simpele maar doeltreffende vraag: Can I help you? Hij zet daarmee kunst in als een middel tot handelen.

MEERJARENPLAN COOLSINGEL 2009 – 2011
Sculpture International Rotterdam (SIR), voorheen de Internationale Beelden Collectie, richt haar programma op het ontwikkelen van nieuwe internationale kunstwerken voor de stad Rotterdam, parallel aan een aantal grootschalige herstucturingsprojecten. Speerpunt in het programma is de Coolsingel, een plek waar het geheugen van vele Rotterdamse gebeurtenissen en wapenfeiten is opgeslagen. Met een grootscheepse herinrichting voor de boeg rond 2011-2012 wordt hieraan weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Vooruitlopend op deze transformatie door de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V), ontwikkelde SIR een meerjarenprogramma voor de Coolsingel. Met tijdelijke en semi-permanente kunstprojecten van internationale allure gaat SIR in op de geschiedenis, de actualiteit en de onvoorspelbare toekomst van de Coolsingel. SIR onderzoekt hiermee een generatie nieuwe kunstwerken voor deze centrale ruimte van Rotterdam. In september zorgt het performanceprogramma When The Lightness Of Poetry voor de aftrap. Eind 2009 hoopt Sculpture International Rotterdam het beeld Cascade van Atelier van Lieshout op het Churchillplein te plaatsen en voor de kerst wordt de opening van de geluidsstudio van Paolo Pivi verwacht.

Germaine Kruip
(adviseur van SIR), samensteller van het performance-programma The Lightness Of Poetry.

Publicatiedatum: 12/05/2015

Kunstwerken