Aankondiging: SIR Lezing door Martin Zebracki


Op uitnodiging van Sculpture International Rotterdam verzorgt cultureel geograaf Martin Zebracki een workshop en een lezing in het kader van de 5e IABR, Making City. De workshop en lezing gaan over de rollen en het gebruik van kunst in de openbare ruimte.

Paul McCarthy’s kunstwerk Santa Claus en de rol en reactie van omwonenden speelt hierin een belangrijke rol. Naast Santa Claus wordt The Idler’s Playground van Cosima von Bonin uitgelicht als model voor een bepaalde manier van denken en omgaan met kunst, de stad en het publiek.

Zebracki: “Kunst zie ik als ‘inter-esse’, een ‘zijn’ tussen andere dingen en mensen. Mijn stelling is dat een sociaalruimtelijk-holistische visie nodig is bij het ontwerpen van kunst voor de openbare ruimte. Publieke kunst is aldus een sociaalruimtelijke ‘assemblage’. Wil het publiek begrip kunnen opbrengen voor zo’n assemblage, dan is eveneens een holistische blik gewenst.”

Tijdens de workshop en lezing laten SIR en Zebracki de volgende thema’s aan bod komen:

  1. De relatie tussen internationale werken die specifiek zijn gemaakt voor de stad enerzijds en kunst voor bewoners anderzijds (onder meer gemeenschapskunst). Rotterdam heeft een tweekoppig beleid waarin beide polen van publieke kunst op hoog niveau zijn ontwikkeld.
  2. De autonome kunst versus de instrumentele/sociaal geëngageerde kunst. De grote belangstelling voor de instrumentele functionele publieke kunstvormen lijkt het belang van en grip op de meer autonome vormen van kunst steeds verder aan te tasten.
  3. Architecturale objecten, stedenbouwkundigen en architecten versus publieke kunst en kunstenaars. Welk belang hecht de beroepsgroep van architectuur en stedenbouw aan publieke kunst?
  4. Kunstbeleving van de makers versus kunstbeleving van de gebruikers.

Cultureel geograaf Martin Zebracki (1984) publiceerde onlangs zijn proefschrift Public Artopia (2012). Zebracki is de eerste die de publieke kunst vanuit een geografisch perspectief aan een grondig onderzoek onderwerpt. Mede door de geheel andere onderzoeksmethodiek dan die van de kusthistoricus, is dit voor de kunst – en met name de tak van de publieke kunst – zeer welkom. Ondanks het feit dat vele kunstprofessionals in binnen- en buitenland visies ontwikkelen over actuele kunstvormen voor de hedendaagse gecompliceerde publieke ruimte, zijn er weinigen die de relatie tussen kunst, de publieke ruimte en het publiek grondig analyseren en hierover publiceren.

Test Site Rotterdam, De Dépendance, Schiekade 201
Dinsdag 7 augustus
Workshop van 17.00 tot 18.00 uur (maximaal 20 plaatsen, aanmelden verplicht)
Lezing van 20.00 tot 21.00 uur (aanmelden gewenst)
Voertaal: Nederlands

Klik hier om direct aan te melden (Let op: voor workshop en lezing apart aanmelden)

Terug naar het programmaoverzicht SIR Zomerprogramma

Dit programmaonderdeel maakt deel uit van de 5e IABR, Making City
Meer informatie over de 5e IABR, Making City: www.iabr.nl 

Publicatiedatum: 12/05/2015