Reclining Figure (1969)

Willem de Kooning

De Kooning, Seated Woman (1970), Reclining Figure (1969), Standing Figure (1969), Weena. Foto: Jannes Linders (2008)

De Kooning, Seated Woman (1970), Reclining Figure (1969), Standing Figure (1969), Weena. Foto: Jannes Linders (2008)

Het kunstwerk

Reclining Figure (1969) is een van de drie beelden van Willem de Kooning die de stad rijk is. Het vormt een eenheid met twee andere beelden: Seated Woman (1969) en Standing Figure (1969).

Willem de Kooning (1904-1997) is een van de grote kunstenaars van het abstract expressionisme en werd vooral bekend als schilder. Eind jaren 1960 begon hij te experimenteren met boetseerklei. De Kooning zag het werken met klei als ruimtelijk schilderen. Boetseren vond hij geen wezenlijk andere activiteit; hij beschouwde klei als dikke verf. De Kooning liet zijn sculpturen, net als zijn schilderijen, in één spontane beweging ontstaan, zonder schetsen of voorstudies. Deze beelden kleide hij met drie paar handschoenen over elkaar omdat hij zijn handen te klein vond.

Aangemoedigd door collega-kunstenaar Henry Moore liet hij enkele kleine beelden van klei uit die periode, waaronder deze drie, in brons uitvoeren op groot formaat. Zijn werkwijze is aan het afgietsel af te lezen. De ledematen van rolletjes klei die aan de geknede romp zijn bevestigd, de komvormige indrukken van een duim, zelfs de uitvergrote vingerafdrukken die zich in de bronzen huid aftekenen, zijn allemaal te relateren aan de hand van de kunstenaar. Een enkele strakke vorm wijkt hiervan af. Het levendige, donkere patina waarmee het brons is afgewerkt, versterkt door de reflecties de welvingen van het beeld.

Reclining Figure en Standing Figure zijn sinds 2005 in bruikleen van De Willem De Kooning Foundation, voor die tijd stonden zij in Boston. Seated Woman is eigendom van de stad.

Jaar
1969
Afmeting
376 x 640 x 203 of 170 x 330 x 244
Materiaal
Brons
Eigenaar
The Willem de Kooning Foundation, New York

De plek

Het beeld Seated Woman werd in april 1984 aan het Weena geplaatst, ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Willem de Kooning. De plaatsing was bedoeld als eerbetoon aan de carrière van de inmiddels wereldberoemde geboren en getogen Rotterdammer. Enkele jaren daarvoor was bekend geworden dat er opnieuw een afgietsel in brons van Seated Woman zou worden gemaakt. Een aantal kunstliefhebbers raakte enthousiast en ondernam actie om het beeld in handen te krijgen, men vond het hoog tijd dat de gemeente Rotterdam een werk van Willem de Kooning zou aankopen. Het enige werk van De Kooning dat in de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen te vinden was, was een schilderij dat ooit was geschonken door een kennis van de kunstenaar.

Echter, de financiering bleek een probleem. Vooral initiatiefnemer Wim Beeren (toenmalig directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen) heeft grote inspanningen geleverd om het aankoopbedrag bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk droegen de Stichting Boijmans Van Beuningen en een aantal sponsors en fondsen het leeuwendeel van de kosten en vulde de gemeente Rotterdam het resterende bedrag aan.

Uiteindelijk werd het afgietsel van Seated Woman aangekocht met als bestemming het plein voor de hoge nieuwbouw aan het Weena. De onthulling van het beeld vond plaats op 18 april 1984 door de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dhr. Brinkman, in het bijzijn van Willem de Koonings dochter Lisa.

Reclining Figure en Standing Figure zijn sinds 2005 in bruikleen van De Willem De Kooning Foundation, voor die tijd stonden zij in Boston.  Seated Woman is eigendom van de stad.

Willem de Kooning

Willem de Kooning

De in Rotterdam Noord geboren Willem de Kooning (1904-1997) begon zijn loopbaan in 1916 als leerling-schilder bij de firma Gidding, waar hij decoratieschilderwerk verrichtte. In 1920 werd hij decorateur bij een warenhuis. Tegelijkertijd bezocht hij acht jaar lang avondklassen aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. Van 1924 tot 1926 verbleef hij in België en volgde onder andere lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel. In 1926 vertrok De Kooning naar Amerika.

In New York ontwikkelde hij een expressieve schilderstijl, later bekend als abstract expressionisme. Vooral het gebaar waarmee de verf op het doek werd gebracht en de weergave van energie en emotie was belangrijk. De Kooning onderscheidde zich door traditionele onderwerpen als vrouwen en landschappen te schilderen, terwijl andere abstract expressionisten juist herkenbare onderwerpen uit hun schilderijen wilden bannen.

Zijn eerste solotentoonstelling had De Kooning in 1948 in de Egan Gallery te New York. Samen met Jackson Pollock en Arshile Gorky vertegenwoordigde hij Amerika in 1950 op de internationale Biënnale van Venetië. In Nederland werd zijn werk voor het eerst geëxposeerd in 1958 in het Haags Gemeentemuseum tijdens een groepstentoonstelling van Amerikaanse moderne kunst. In 1968 was hij aanwezig bij de opening van een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum.

In 1969 begon hij ruimtelijk te werken en ontstond een serie kleine, expressieve figuren van klei. De beeldhouwer Henry Moore suggereerde de boetseersels uit te vergroten tot meer dan levensgrote bronzen beelden.
Daarna maakte De Kooning nog een aantal bronzen figuren, nu direct op groot formaat. Tot 1975 maakte hij circa vijfentwintig bronzen vrouwenfiguren.

Vanaf de jaren tachtig leed Willen de Kooning aan de ziekte van Alzheimer. In 1997 stierf hij in East Hampton, New York. In datzelfde jaar werd de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten naar hem vernoemd.

Bekijk alle kunstenaars

Reclining Figure

Linda Boersma

Op een stenen verhoging bij de grote fontein van het Hofplein, staat de monumentale bronzen sculptuur Seated Woman van Willem de Kooning. Het is een sterk geabstraheerde weergave van een vrouw. Het beeld heeft een naar achter hellende torso met brede schouders en stevige, ingekorte armen. Het onderlichaam is iets naar rechts gedraaid; de benen zijn over elkaar geslagen. Ondanks de zittende houding van de figuur maakt het beeld een dynamische indruk; de gehele compositie lijkt vervuld van energie. In het bruinkleurige brons waar hier en daar een gouden of een roodbruine kleur lijkt door te schemeren, zijn van dichtbij de krassen te zien die de kunstenaar in de klei heeft gekerfd voordat het beeld in brons werd afgegoten. Deze lijnen geven richting aan de volumes en ondersteunen het dynamische effect. Maar het is bovenal het steeds veranderende spel van licht en schaduw dat Seated Woman zo levendig maakt. Terwijl het zonlicht in de glanzende, convexe volumes weerkaatst, vallen in de holle vormen van het beeld sterk contrasterende, bijna zwarte schaduwplekken. Het model voor het beeld ontstond in 1969 maar Seated Woman in Rotterdam, het derde dat van het model gegoten werd, is vervaardigd in 1980. In 1984 werd het beeld aangekocht op initiatief van Wim Beeren, directeur van het Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam en in april plechtig onthuld. Het was een eerbetoon van de stad aan de Amerikaanse kunstenaar van Rotterdamse afkomst.

Willem de Kooning werd geboren op 24 april 1904 als zoon van een wijnhandelaar en een barjuffrouw, in de wijk het Oude Noorden. Op twaalfjarige leeftijd kwam hij in dienst bij de firma Gidding in Rotterdam waar hij werd opgeleid tot huis- en decoratieschilder. ‘s Avonds bezocht hij de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen; tegenwoordig de Willem de Kooning Academie geheten. In 1925 deed hij examen en in het voorjaar van 1926 vertrok hij naar de Verenigde Staten. Hier zou hij zich definitief vestigen. De eerste jaren voorzag hij met allerlei baantjes in zijn onderhoud, terwijl hij in de resterende tijd bleef schilderen. In 1935 raakte hij betrokken bij het Federal Arts Project, een vanwege de economische crisis door de Amerikaanse overheid geïnitieerd ondersteuningsplan voor kunstenaars. Met schilders als Arshile Gorky, Jackson Pollock en Franz Kline zou De Kooning bekend worden als één van de vertegenwoordigers het abstract expressionisme, de avant-garde kunststroming waarmee New York een toonaangevende positie in de moderne kunst verwierf. In 1953, juist toen hij succes kreeg met zijn abstracte schilderijen, exposeerde De Kooning een serie grote werken waarop monumentale, expressief geschilderde vrouwen dreigend op de toeschouwer af lijken te komen. Willem de Kooning weigerde onderscheid te maken tussen abstract en figuratief, en naast landschappen vormt de vrouw een centraal thema in zijn werk. Evenmin als in zijn schilderijen wordt het vrouwenlichaam in de sculpturen van De Kooning geïdealiseerd. De expressieve uitdrukkingskracht staat voorop en soms, zoals in Seated Woman, wordt het lichaam zelfs voorzien van een paar extra ledematen.

Willem de Kooning begon pas met het maken van sculpturen toen hij 65 jaar oud was. Tijdens een verblijf in Italië, in de zomer van 1969, ontmoette hij de beeldhouwer Herzl Emanuel die net in het bezit was gekomen van een kleine bronsgieterij, even buiten Rome. Hier boetseerde De Kooning een aantal kleine beeldjes in klei, ongeveer ter grootte van zijn eigen hand. Dertien van deze beeldjes werden afgegoten in brons. Een jaar later werd op aandringen van de bekende beeldhouwer Henry Moore besloten om een beeldje uit deze serie op te blazen tot monumentaal formaat. De keuze viel op Seated Woman, dat zo uitgroeide tot de huidige drie meter hoge sculptuur. De Kooning was zo enthousiast over het resultaat dat hij vervolgens direct op een dergelijke schaal wilde werken. Omdat hij zijn handen te klein vond voor het modelleren en boetseren van dit soort grote beelden, droeg hij drie paar werkhandschoenen over elkaar. Tot 1975 leek het boetseren voor De Kooning even belangrijk als het schilderen. In vijf jaar tijd zijn zo’n 25 bronzen sculpturen ontstaan, waarvan De Kooning een deel schonk aan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij zei zijn sculpturen te beschouwen als ‘schilderkunst in drie dimensies’ en klei beschreef hij eens als ‘dikke verf’. De sculpturen van De Kooning liggen dan ook direct in het verlengde van zijn schilderijen; hij werkt met klei zoals hij schildert of schetst. Net als zijn schilderijen zijn zijn beelden al doende, vrijwel zonder voorstudies, tot stand gekomen. Al zijn grillig gevormde gestaltes zijn in één energieke uitbarsting ontstaan. Het expressieve, onafgewerkte karakter van Seated Woman is dan ook kenmerkend voor het gehele oeuvre van Willem de Kooning.

[noot van de redactie: Reclining Figure en Standing Figure zijn sinds 2005 in bruikleen van De Willem De Kooning Foundation, voor die tijd stonden zij in Boston.  Seated Woman is eigendom van de stad.]

Literatuur
cat. willem de kooning: beelden en litho’s, Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam 1976
cat. Willem de Kooning. Skulpturen, Josef Haubrich Kunsthalle Koeln, Keulen 1983
cat. Willem de Kooning. Sculpture, Matthew Marks Gallery New York, New York 1996
Baaij, H., Rotterdam Beeldengids Centrum, Rotterdam 2001

Standing Figure geplaatst aan Weena

Op 24 april 2004 is het Willem de Kooning jaar van start gegaan, op die datum is Willem de Kooning…

Lees meer