The Individual Parallel – Bilderberg Utopia


The Individual Parallel – Bilderberg Utopia
Foto: Jannes Linders (2014)

Het kunstwerk

Op 23 september 2014 onthulde burgemeester Aboutaleb The Individual Parallel – Bilderberg Utopia door de laatste stip toe te voegen aan een patroon dat de hele gevel van het Parkhotel beslaat. Met de onthulling van dit kunstwerk van Willem Oorebeek bezegelde het hotel de afronding van een ingrijpende transformatie van de begane grond. The Individual Parallel – Bilderberg Utopia is een monumentaal kunstwerk dat wordt gevormd door een raster van stippen dat – door het bijzondere materiaal waarin het is uitgevoerd (Corian composiet van de firma Dupont) – in het donker subtiel oplicht.

De stippen zijn in de leesrichting op het vlak aangebracht. Langs de linker en bovenrand loopt een volle stip terwijl aan de rechter en onderzijde open regeleinden zichtbaar worden. Een belangrijke spelregel was dat er geen afgesneden stippen mochten worden gebruikt, omdat zij een verwijzing naar buiten zouden oproepen. Zo worden de vensteropeningen uit het raster uitgespaard met weglating van alle doorsneden stippen, wat een opvallende rafel-opening bewerkstelligt. Rond de letters van het Bilderberg Parkhotel ontstaat zo een oneffenheid in de confrontatie van het raster met de letters van het logo. Na uitvoerige tests is de maat van de stippen vastgesteld op een diameter van 24 cm, met een onderlinge afstand van 1 meter. De achterliggende gedachte daarbij was dat de individuele stippen ook op afstand zichtbaar blijven, zodat een optimale optische vermenging van raster en gevel optreedt. De stand van het raster is afkomstig uit de grafische sector, waar half-toon rasters in een onderlinge hoek van 30, 60 en 90 graden zijn onderverdeeld. De kleinste eenheid in het patroon (op de stip na) is de rozet, die een regelmatige zeshoek vormt en verticaal georiënteerd is (de middellijn is verticaal, niet horizontaal).

Willem Oorebeek toonde zich direct zeer geïnteresseerd in deze opdracht en werkte zijn ideeën uit tot een schetsontwerp. Hij zei daarover ooit: “Het Bilderberg/Parkhotel vormt op het kruispunt van twee voorname richtingen noord/zuid en oost/west een zeer boeiende dynamische urbaan cluster, waar permanente trafiek van alle snelheden op een goed georkestreerde wijze in elkaar overlopen. Gezien op een schaal groter vormt het hotel precies een baken vanuit het Centraal Station komend en de blik op de noordgevel aan het Eendrachtsplein krijgt hierdoor een bijna filmische zoom in. Ik heb dit deel van de bouw van het hotel dagelijks gevolgd op mijn weg naar het atelier in de jaren tachtig, vandaar dat ik me licht verbonden voel met het gebouw als baken, wat niet wil zeggen dat er geen ambivalente gevoelens ten opzichte van de latere aanbouw van Mecanoo zouden bestaan. Hier is dus sprake van een merkwaardig toeval dat SIR het verband aanlegde met Bilderberg en mij. Een lichte schok kreeg ik toen ik zag dat het hotel in een decent grijs is geschilderd, waarmee dit deel van het gebouw zich naar de achtergrond heeft gesteld. Grofweg gezien is het schema van het verband dat SIR gelegd heeft in dit beeld besloten, waar een snapshot van de situatie van de façade, de bomen ervoor, wordt overspannen door een stelsel van stippen, die als op het netvlies gebrand, het object hotel aan het oog onttrekken. In mijn werk, dat zich met de waarneming bezighoudt, is het stippenraster een abstractie, die in staat is te definiëren, en de exacte tegenpool van het beeld. Als het stippenraster ergens op wordt aangebracht wordt het echter zelf beeld en smelt het samen met het vlak waarop het wordt aangebracht, als definitie. Strikt genomen wordt wat we waarnemen dan een beeld van ZICHZELF. Dus voorgesteld als grafische definitie van de gevel van het hotel vormt het raster een beeld van het hotel zelf.”

The Individual Parallel – Bilderberg Utopia van Willem Oorebeek from SIR on Vimeo.

Het nieuwe werk van Willem Oorebeek is een verrijking van de internationale beeldencollectie aan de entree van het ‘Museumkwartier’ en maakt deel uit van het programmaonderdeel ‘Rotterdammers van Formaat’ een coöperatie van Sculpture International Rotterdam en Beeldende Kunst & Openbare Ruimte, de twee programma’s kunst en publieke ruimte van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Voorgangers in dit programma zijn de rondreizende film Commission (2011)van Erik van Lieshout over het Zuidplein, die inmiddels is opgenomen in diverse gerenommeerde collecties (zoals het Stedelijk Museum Amsterdam) en het kunstwerk Cascade (2010) van Joep van Lieshout op het Churchillplein. Het programma ‘Rotterdammers van Formaat’ stelt de stad en haar bewoners in de gelegenheid hun internationaal befaamde kunstenaars te leren kennen en op een optimale plek in de stad te laten zien.

Voorafgaand aan de feestelijk opening organiseerden SIR en BKOR in de programmareeks Z-Files, Kunst en de Stad een mini-symposium waarin dit nieuwe werk van Willem Oorebeek centraal stond. Oorebeek gaf een voordracht over zijn nieuwe kunstwerk; kunsthistoricus en kunstcriticus Jeroen Boomgaard vertelde over dit nieuwe werk in de context van de SIR-collectie; en Saskia van Stein (artistiek directeur NAiM/Bureau Europa in Maastricht) interviewde de kunstenaar over de positie van The Individual Parallel- Bilderberg Utopia binnen zijn oeuvre.

Het kunstwerk is geïnstalleerd door SAAM en Pieter D’haeseleer.


Specificaties

meer specificaties »

De Plek

The Individual Parallel – Bilderberg Utopia is een monumentale ingreep op de gevel van het Bilderberg Parkhotel, dat is gelegen aan de plek waar de Westblaak, Rochussenstraat, Westersingel en Eendrachtsplein samenkomen, hartje centrum. Het hotel bevindt zich daarmee op het kruispunt van twee belangrijke verkeersaders: de Westersingel die vanuit het Centraal Station richting de Maas voert en de Blaak, die de westkant van de stad verbindt met het oosten; in de woorden van de kunstenaar: “een zeer boeiend dynamisch cluster waar permanent verkeer van alle snelheden op een goed georkestreerde wijze in elkaar overlopen.”

Mede door de locatie vormde het voormalig witte hotel, met de bijnaam La Grande Dame, voor Willem Oorebeek al sinds de jaren 1980 een baken in Rotterdam. Voor Oorebeek was de realisatie van The Individual Parallel – Bilderberg Utopia een unieke gelegenheid om op een grafische manier zijn befaamde ‘stippenraster’ aan de beleving van de stad toe te voegen. Het materiaal dat hij koos voor de uitvoering van het werk – composiet – reflecteert het licht uit de omgeving en laat in het donker een subtiel patroon oplichten.

Het Bilderberg Parkhotel bevindt zich op de kunstas en de beeldenroute van Sculpture International Rotterdam en koestert de ambitie naast zakenhotel ook een cultureel hotel te zijn.

Willem Oorebeek

Willem Oorebeek

Het werk van Willem Oorebeek (1956) is in hoge mate gebaseerd op het spanningsveld tussen het individu en het publieke domein. Oorebeek gebruikt het medium ‘drukwerk’ om uitingen aan en in het publieke domein en de wijze waarop het individu zich hiertoe verhoudt, op onnavolgbare aard kenbaar te maken en zo nodig te polariseren. In een ogenschijnlijk droge formalisering van de organisatievorm van drukwerk, analyseert hij de mechanismes van de visuele communicatie en vormt nieuwe constellaties in het perspectief van de individuele waarneming.

De procedures die hij hanteert – die over het algemeen zijn handmatige verwerking van materiaal door middel van lithografie behelzen – leiden veelal tot een vertraging in de waarneming waardoor vragen omtrent de positie van de toeschouwer (als individu) kunnen oprijzen. In diverse publicaties wordt de circulatie van beelden en ‘boodschappen’ in zijn werk tot een niet te voorspellen (en ook niet eenvoudig te lezen) resonantie van herhaalde nabeelden, als echo’s in een eindeloze stroom van zelf-reproducerende mechanismes. Het boek is hiervan een sprekend voorbeeld en het samenwerkingsverband dat hij hiervoor met de Belgische kunstenares Joëlle Tuerlinckx heeft aangelegd is een toonvoorbeeld van het opgaan in een collectieve (tijdelijke) organisatievorm die hij vanaf zijn studietijd heeft gezocht.

Willem Oorebeek is een beeldend kunstenaar die van belang is voor meerdere generaties kunstenaars in Rotterdam. Hij is vertegenwoordigd in museale collecties in binnen- en buitenland en kan bogen op internationale tentoonstellingen. Zijn werk maakt deel uit van de collecties van Museum Boijmans Van Beuningen, het Stedelijk Museum Amsterdam, Generali Foundation Vienna, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent en De Nederlandse Bank.

Werkend en wonend in Brussel, is Oorebeek intensief betrokken – als docent, adviseur en leermeester in Nederland, België en Oostenrijk – bij kennisoverdracht, het debat over kunst en kunstonderwijs en de receptie van kunst.

The Individual Parallel – Bilderberg Utopia


Dossier

Editie Willem Oorebeek nu verkrijgbaar

Willem Oorebeeks video-editie The Individual Parallel – Bilderberg Utopia (2015) maakte hij naar aanleiding van zijn voordracht over het gelijknamige kunstwerk dat hij realiseerde op de gevel van het Bilderberg Parkhotel. In deze voordracht, destijds gehouden bij de onthulling in 2014, overweegt Willem Oorebeek middels een woordenschat van iets meer dan 604 woorden in een,


Z-Files #15: Bild, oder…? door Willem Oorebeek op 31 maart

Donderdag 31 maart, 20:00 uur Locatie: Boijmans van Beuningenzaal, Bilderberg Parkhotel (Westersingel 70, Rotterdam) Entree: Gratis Een lezing van Willem Oorebeek en de presentatie van de SIR-editie van Willem Oorebeek’s The Individual Parallel – Bilderberg Utopia (2015) In 2014 maakte Willem Oorebeek het werk The Individual Parallel – Bilderberg Utopia voor de noordgevel van het


  • Geen aankomende evenementen gevonden.