Niks aan de hand met het beeld van Erasmus ...

Erasmus komt op miraculeuze wijze ten val … |1996

In november 1996 viel het standbeeld van Erasmus (Hendrick de Keyzer, 1622) in Rotterdam van zijn sokkel. De bevestigingsmoer van het beeld was losgedraaid, waarna (i.v.m. het zwaartepunt) een gewicht van ongeveer 50 kg voldoende bleek om het beeld uit zijn evenwicht te brengen.

Het beeld is een geregistreerd monument zodat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd gevraagd advies ten behoeve van het herstel uit te brengen. De RDMZ schakelde hierbij het ICN in. Hoewel het beeld vaak onderwerp van hoon en spot is geweest, bleken de fysieke gevolgen hiervan nauwelijks zichtbaar. Ook de invloed van luchtverontreiniging bleek gering en de huidige mate van luchtverontreiniging is (gelukkig) zodanig dat buitenopstelling verantwoord bleek. Het advies luidde derhalve dat het beeld, na enkele bescheiden handelingen zoals het verwijderen van aanhangend vuil, het aanbrengen van een kleine inwendige versteviging en het ‘ontstoren’ van zwart geworden partijen, op zijn sokkel kon worden herplaatst. Een van de voorwaarden was dat minstens jaarlijks een onderhoudsbeurt zal worden gegeven.
Bron: Nieuwsbrief ICN, 1998-2

Publicatiedatum: 05/04/1998

Kunstwerken