Idler’s Playground van Cosima von Bonin

Idler’s Playground maakt deel uit van het meerjarenprogramma van SIR voor de Coolsingel-as (2009-2012). Ter voorbereiding op de grootscheepse herstructurering van deze stadsboulevard ontwikkelde SIR een programma met tijdelijke en (semi-) permanente kunstprojecten. Hierbinnen wordt de aandacht gevestigd op verleden, heden en vooral de onvoorspelbare toekomst van de Coolsingel en worden de mogelijkheden onderzocht van een nieuwe generatie kunstwerken voor de belangrijkste straat van Rotterdam. In november 2009 opende in dit kader de SIR Cinema, in januari 2010 werd tijdens het IFFR ‘Taneda’s Coolsingel Cube’ onthuld, in maart werd ‘Cascade’ van Atelier van Lieshout op het Churchillplein geplaatst en onlangs opende onze geluidsstudio van Paola Pivi op Coolsingel 63.

Het werk van Cosima von Bonin is doordrenkt met de humor en beeldtaal van de populaire cultuur. Ondanks de herkenbaarheid van haar vaak monumentale sculpturen (bijvoorbeeld hond met een hoedje zittend op een schoenendoos) roepen de beelden vaak een gevoel van vervreemding op onder meer door hun ongewone formaat of materiaal.

Voor de Coolsingel heeft Von Bonin zich laten inspireren door de fascinerende diversiteit van deze stadsboulevard.

Komend najaar kunt u nog meer zien van de kunstenaar in een tentoonstelling in Witte de With, Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam.


Dinsdag 8 juni was er een bewonersbijeenkomst in het Hilton Hotel, georganiseerd in samenwerking met de Dienst Kunst en Cultuur.
Download hier de bewonersbrief


Zaterdag 9 oktober 2010 wordt Idler’s Playground feestelijk onthuld. Meer informatie over het programma rondom de onthulling volgt spoedig.

Publicatiedatum: 12/05/2015