Il Grande Miracolo

Het motief dat de kunstenaar Marino Marini gedurende het grootste deel van zijn artistieke carrière bezighield, was dat van de ruiter te paard. Het onderwerp boeide hem zowel plastisch als emotioneel. Zowel bij de vroege, meer statische beelden als bij de latere versies, zoals de Rotterdamse Il Grande Miracolo uit 1953, is telkens dezelfde ingehouden spanning aanwezig.

Publicatiedatum: 12/05/2015