Less is More, More or Less

Onder de titel Less is More, More Or Less opent op vrijdag 7 juni in TENT de discussie over verzamelen en ontzamelen van kunst in de publieke ruimte. Met de kunst van Rotterdam als vertrekpunt presenteren denkers verschillende perspectieven op het begrip verzamelen (opinies), tonen kenners praktijkvoorbeelden in de stad (field trips) en laten kunstenaars in TENT zien hoe ontzamelen onderdeel van de kunstpraktijk kan worden (case studies).

Kijk hier voor meer informatie

Publicatiedatum: 12/05/2015