NIEUWE RIJKSMONUMENTEN ROTTERDAM

Deze belangwekkende kunstwerken in Rotterdam (waarvan twee in bezit van een particulier) staan op de lijst van 100 topmonumenten, in de herfst van 2007 genomineerd als rijksmonument.
Zie voor meer informatie over deze drie werken onder Collectie.

Uit Persbericht:
Minister Plasterk draagt honderd te beschermen wederopbouwmonumenten voor 15 oktober 2007

Op 15 oktober maakte minister Plasterk van Cultuur het voornemen bekend om honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode de status van beschermd rijksmonument te verlenen. Honderd objecten met bijzondere architectuur of nationale herinneringswaarde gebouwd tussen 1940 en 1958.

Herstel en vernieuwing
Om de status van rijksmonument te kunnen krijgen dient een object minstens vijftig jaar oud te zijn, vandaar het eindjaar 1958. De wederopbouw startte direct na de strijd in mei 1940. Uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog wist Nederland te herrijzen door hard werken en inventief ontwerpen. Het herstel van de immense oorlogsschade bood de kans op vernieuwing in de architectuur, stedenbouw en landinrichting.

Zie voor de volledige lijst plus foto’s van de genomineerde kunstwerken en gebouwen, de website van de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

Publicatiedatum: 12/05/2015