De boeg in de verdukking

Op 28 december 2004 heeft het lid van de gemeenteraad, de heer M.J. Smit ons schriftelijke vragen gesteld over het Koopvaardijmonument De boeg. Inleidend stelde de heer Smit het volgende:

“Bij het koopvaardijmonument De boeg heeft de gemeente toegestaan dat er tijdens de zomer en winter een evenemententerrein is ingericht. Hierdoor wordt het monument gedeeltelijk aan het zicht onttrokken!. Het Nationaal Koopvaardijmonument is opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 3500 burgeropvarenden die het leven lieten bij de ondergang van bijna 500 Nederlandse koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het oorspronkelijk ontwerp van de beeldhouwer F. Carasso bestond uit niet meer dan een boeg en de boeggolven. Het was een monument van grote symbolische betekenis, waarbij “grote” ook letterlijk genomen kan worden, want het beeld kreeg in de visie van Carasso gigantische afmetingen. Je ziet dat eigenlijk pas goed als je er werkelijk recht onder staat. De Boeg is 45 meter hoog. Bij het nader uitwerken van de plannen werd besloten, het monument te verrijken met een 8 meter hoge beeldengroep aan de voet. Deze beeldt solidariteit en redding uit. In reactie op de klacht van veteranen zegt uw college:”voor 2005 zal rekening worden gehouden met de bezwaren van de oorlogsveteranen door meer ruimte voor het Monument te creëren”. 

Publicatiedatum: 28/12/2004

Kunstwerken