Eerbetoon aan een avenue 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eerbetoon aan een avenue | de Coolsingel, Rotterdam

‘Rotterdam is de stad van mijn ouders en grootouders en als kind kwam ik dus wel eens op de Coolsingel. Het moet in de jaren zestig zijn geweest en wat ik me ervan herinner wordt in me wakker als ik naar de fontein op het Hofplein kijk, mijn ogen langs het Hilton laat gaan, de Bijenkorf, het Hbu gebouw, de Beurs zie en het ABN Amro bank gebouw ertegenover. Schoon, modern, stralend, een beheerste en intelligente vorm van rijkdom en stijl, en vooral internationaal. Dat zijn de adjectieven die horen bij mijn kinderlijke bewondering voor wat die gebouwen opriepen. Ze spoorden met mijn enthousiasme voor de TEE treinen, de ruimtevaart, James Bond en het Atomium in Brussel.’
(uit Hoe ver is de avenue, Dirk van Weelden, 2007, in opdracht van SIR)

Weids, chaotisch, fascinerend, vol ambitie en potentieel. De Coolsingel is een plek waar herinneringen aan vele Rotterdamse gebeurtenissen en wapenfeiten liggen opgeslagen. Zoals de geschiedenis laat zien, heeft deze avenue allerlei gedaanteverwisselingen gekend. Met een herinrichting voor de boeg, wordt weer een nieuw hoofdstuk aan de Coolsingel toegevoegd.

Sculpture International Rotterdam (SIR) ontwikkelde in 2008, vanuit de bestaande collectie internationale beelden van de stad, een meerjarenprogramma voor de Coolsingel-as, vooruitlopend en parallel aan de herstructurering van de boulevard. Een vijftiental internationale kunstenaars werd uitgenodigd om verbanden te zoeken met de rijke geschiedenis van de Coolsingel en om met permanente of tijdelijke kunstwerken een stempel te drukken op het denken over haar nieuwe, nog ongewisse toekomst.De pilottentoonstelling PUBLIEK voor het stadhuis eind 2007, was de eerste aanzet om het publieke domein van de Coolsingel te benaderen met actuele tijdelijke werken, te midden van de fameuze internationale beeldencollectie van Rotterdam.

Een Continue Metamorfose
Geen straat in rotterdam die zoveel discussie oproept als de Coolsingel, die vanaf het begin, in de vroege twintigste eeuw, continu aan verandering onderhevig is. Soms zelf verkozen door het immer vooruitstrevende Rotterdam, maar ook opgelegd door traumatische gebeurtenissen. Zoals Wouter Vanstiphout opmerkte: ‘iedere shock die Rotterdam onderging wiste haar geheugen, waarop zij geheel van koers veranderde’. De Coolsingel is exemplarisch voor deze continue metamorfose.

De huidige Coolsingel weerspiegelt haar bruisende en dramatische geschiedenis, alsook haar niet aflatende speurtocht naar een nieuw leven als actuele grootstedelijke stadsboulevard.Het eigenzinnige karakter van deze straat kenmerkt zich door de eclectische opeenstapeling van architecturale stijlen: markante statige gebouwen uit verschillende periodes, zoals het postkantoor, het stadhuis, de beurs, het Hbu gebouw, de bijenkorf, naast wat sjofele gebouwtjes uitgevoerd in merk- waardige fantasiestijlen. elke honderd stappen verandert de atmosfeer van de Coolsingel. Zij brengt een breed scala aan grootstedelijke functies bij elkaar en huisvest zowel het bestuurlijke als het politieke hoofdkwartier (gemeentehuis en politie) en vormt het economische en commerciële hart van de stad met de beurs en de ‘koopgoot’. de Coolsingel is ook de plek waar zo nu en dan enorme massa’s mensen samenkomen, van de roemruchte huldiging van Feyenoord, het jaarlijkse Zomercarnaval en de Marathon, tot de massale rouw om de dood van Pim Fortuyn in 2002. Het dage- lijkse beeld van de huidige Coolsingel is anders. We ervaren een boulevard die uitgedaagd wordt zich opnieuw uit te vinden.

Eerbetoon aan een avenue
Eerbetoon aan een avenue 2014 speelt zich af te midden van de kroonjuwelen van SIR op de Coolsingel, zoals de drie bronzen van Willem de Kooning op het Hofplein, de Naum Gabo bij de Bijenkorf, de Zadkine en Cascade van Joep van Lieshout bij het Churchillplein, en de sculpturale- performance It’s Never Too Late to Say Sorry van het duo Elmgreen en Dragset.
Met deze openluchttentoonstelling brengt sir opnieuw een eerbetoon aan deze complexe centrumboulevard die een groot potentieel bevat aan mogelijke nieuwe zingeving; een boulevard vol mythes, verhalen, indrukwekkende monumenten, kunstwerken en utopische visies voor de toekomst. de kunst is een belangrijk onderdeel in het creëren van een interessante ‘lasagne’ met een grote diver- siteit aan perspectieven.

SIR Eerbetoon Avenue 2014 Programmaboekje 75B

Eerbetoon aan een avenue 2014 toonde van 8 januari t/m 9 februari 2014van zonsondergang tot zonsopgang videowerken van internationale kunstenaars op de gevels van de Coolsingel. De korte films zoomen in op het publieke van de publieke ruimte en op grootstedelijkheid; fictie en documentaire versmelten met de Coolsingel en haar gebruikers, vervreemdende incidenten, poëtisch en humoristisch commentaar wordt vervlochten met het alledaagse leven in deze tijdelijke openluchtbioscoop.

Deelnemende kunstenaars: Francis Alÿs (BE), Fischli & Weiss (CH), Arnoud Holleman (NL), Han Hoogerbrugge (NL), Klara Liden (S), Erik van Lieshout (NL), Mark Lewis (CA), Adrian Paci (AL), John Smith (UK), Song Tao (CH), Catherine Yass (UK).

Films en locaties
1. Hilton: Song Tao, ‘4.7G-01 (Three Days Ago)’
2. Hilton: Klara Liden, ‘Paralyzed’
3. MAB Bouwput: Adrian Paci, ‘Turn On’
4. Stadhuis: Fischli & Weiss, ‘Der Rechte Weg’
5. Gulden Interieur: Mark Lewis, ‘Gladwell’s Picture Window’
6. De Slegte: Arnoud Holleman, ‘Untitled (Staphorst)’
7. De Slegte: Francis Alys, ‘Paradox of the Praxis 1 (Sometimes doing something leads to nothing)’
8. MacDonalds: Erik van Lieshout, ‘EMMDM’
9. WTC: Catherine Yass, ‘Descent’
10. John Edwards: Han Hoogerbrugge, ‘Dow Jones II’
11. Bijenkorf: Coolsingel Archief
12. C&A: Mark Lewis, ‘Beirut’
13. De Poppenkast, John Smith, ‘The Girl Chewing Gum’

De tentoonstelling is geïnitieerd en samengesteld door Sculpture International Rotterdam – het internationale programma van Centrum Beeldende Kunst Rotterdam – samen met gastcurator Laurie Cluitmans. Het is onderdeel van het meerjarenprogramma van SIR, dat zich vanaf 2008 richt op de Coolsingel in Rotterdam.

Curator team
Sculpture International Rotterdam (Dees Linders, Jaap Guldemond, Jos van der Pol)
Gastcurator Laurie Cluitmans
Communicatie: Xandra Nibbeling, CBK Rotterdam Pers en publiciteit: Elsbeth Grievink
Ontwerp catalogus: 75B
Productie: Laurie Cluitmans, Dees Linders, ism Mothership, AVR, Machiel Kunst en Sannetje van Haarst (SIR)

SIR is het internationale programma kunst en de publieke ruimte van CBK Rotterdam