Schouwploeg #3 wordt verplaatst

Om vergunningtechnische redenen die betrekking hebben op Pakhuis Santos  wordt de Schouwploeg #3 verplaatst tot een nader te bepalen datum en locatie. Excuses voor het ongemak en we hopen van harte u over enige tijd alsnog te mogen verwelkomen!

Programma
16.30: binnenloop met thee en koffie

17.00 uur: gastheer (en tijdelijk beheerder Santos): Piet de Jonge (maker Raw China Expo), tevens moderator. Aftrap en stellingname: Dees Linders (hoofd SIR)

17.00 – 19.00: voordrachten

Met onder andere:
Edith Gruson (vormgever Bureau Traats Gruson): utopische schets kunst in de publieke ruimte Rotterdam
Ronald Motta (kunstenaar/politicus) Utopie Rotterdam: hoe de politiek en de kunst/kunstenaar in de publieke ruimte de kunst weer status kan geven. Voedsel voor de voorbijganger
Gilbert van Drunen (kunstenaar/auteur): utopische publieke ruimte Rotterdam en de rol van de kunst daarin
Monique Marijnissen (Stadsontwikkeling/landschapsarchitect): Over Stadsontwikkeling en hun houding tov kunst en de publieke ruimte
Andre Dekker (Observatorium, kunstenaar): Staffage
Siebe Thissen (CBK, hoofd Beeldende Kunst Openbare ruimte): over ontzamelen

19.00 – 21.00: Café met eten en drinken en napraten.

De voertaal is Nederlands. Iedereen is welkom bij Schouwploeg #3; aanmelden is echter verplicht.

Klik hier om aan te melden.

De Schouwploeg
SIR startte in augustus 2012 de Schouwploeg met als doel zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het denken over de rol die kunst en de kunstenaar heeft – en zou moeten kunnen hebben – in de publieke ruimte, en specifiek in de publieke ruimte van Rotterdam. Sessie na sessie ontrafelen we alle facetten die hierin een rol spelen. De Schouwploeg bestaat uit een vaste kern van genodigden en incidentele deelnemers: kunstenaars, kunsthistorici, stedenbouwers, geïnteresseerd publiek, architecten, politici, vormgevers, denkers, e.a. De vorm van ‘het schouwen’ verschilt per sessie en wordt ontwikkeld op basis van de resultaten van voorgaande keren: voordrachten, workshops, café-avonden, maaltijden, pamfletten en publicaties.

Waarom?
Er zijn diverse redenen voor SIR om dit onderzoek op te pakken. De discipline kunst in de publieke ruimte is wellicht meer verbonden aan de stedenbouw en de publieke ruimte dan aan de kunstwereld, heeft haar eigen methodes, perceptie, betekenisgeving en wetten en ontsnapt daardoor aan de aandacht van critici, onderzoekers en beleidsmakers in de kunst én de stedenbouw.

De kunst en publieke ruimte leidt, ondanks een forse expansie in projecten, een marginaal bestaan en kan dan ook zonder slag of stoot van de discussietafel geveegd worden. Terwijl juist de laatste jaren laten zien dat de kunstenaar in relatie met de stad fascinerende vormen ontwikkelt, betekenis- én effectvol. Een voorbeeld van een geslaagd andersoortig denken over kunst in de publieke ruimte is de sculptuur / performance van Elmgreen & Dragset op de Coolsingel die nu ruim anderhalf jaar functioneert en blijft fascineren: It’s Never Too Late to Say Sorry.

Eerdere sessies
Sessie #1 van de schouwploeg – in augustus 2012 – bestond uit een workshop en lezing van cultureel geograaf Martin Zebracki. De tweede sessie – die eind 2012 plaatsvond – was een door Hans Venhuizen ontworpen debatspel ‘The Making Of’ en werd ingezet voor het onderzoek van SIR met betrekking tot de stand van zaken en de mogelijke toekomst van de kunst en Sculpture International Rotterdam.

Sessie #3: de rol van kunst en kunstenaars in de publieke ruimte van de stad
Op donderdag 7 maart van 16.30 uur tot 21.00 uur vindt in de tentoonstellingsruimte van Raw China Expo, Pakhuis Santos (Brede Hilledijk 95) de derde sessie van de Schouwploeg plaats. Hier zullen zes experts 10 minuten spreken over de rol van kunst en kunstenaars in de publieke ruimte van de stad.

Aansluitend wordt er gezamenlijk gegeten en gepraat. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en met ons mee te praten. SIR en de Schouwploeg zorgen naast de voordrachten en de discussie aan tafel voor koffie en thee, en tegen een geringe vergoeding voor drank en eten.

Iedereen is welkom bij Schouwploeg #3; aanmelden is echter verplicht.

Klik hier om aan te melden.

Publicatiedatum: 12/05/2015