The Idler’s Playground van Cosima von Bonin

PROGRAMMA
18.00-20.00 Opening tentoonstelling Cosima von Bonin in Witte de With, Center for Contemporary Art
20.00-20.15 Na de opening in Witte de With wandelen gidsen met u naar het Hofplein
20.15-21.15 Onthulling The Idler’s Playground met performance van Coolhaven
21.00-02.00 Party door SIR en Witte de With, met DJ set door Moritz von Oswald featuring Tikiman (Berlin), daarna Big City Sound Girl (Bristol) in Grand Hotel Central, Kruiskade 12, Rotterdam

Cosima von Bonin (1962) maakte The Idler’s Playground speciaal voor de entree van de hybride Coolsingel, dé stadsboulevard van Rotterdam die zowel voornaam als verguisd is. Onder de oude platanen voor het Hilton Hotel aan het Hofplein plaatst Von Bonin een beeld waarin een Pinoccio-achtige figuur vanaf een scheidsrechtersstoel toeziet op een speelruimte met een enorme paddenstoel.

Deze ‘speelruimte van de lanterfanter’ staat voor Von Bonin voor de ruimte die de kunstenaar en de kunst in kan nemen, als een spiegel van het leven. De figuur van ‘Pinoccio’, met een neus die groeit als hij liegt, roept een beeld op van een samenleving waarin regels en mores op gespannen voet staan met het individu. In Von Bonins werk is deze allegorische figuur een terugkerend motief. Haar sculptuur is een ode aan de lanterfanter die een speeltuin van de ongehoorzaamheid bewaakt.

THE IDLER / DE LANTERFANTER
De vaak terugkerende figuur van een wat mismoedig mannetje met een hoedje op en een enorme lange neus, lijkt op dit moment een soort van mascotte voor Von Bonin. Hij consumeert niet, werkt niet, neemt geen deel aan het sociale leven en is al met al niet het toonbeeld van een goede burger. Zijn vijf meter lange neus steekt door de paddenstoel (dé – bijna tot cliché symbool geworden – toegang tot de verbeelding, hallucinaties en het lucide denken). Onder de paddenstoel maakte Von Bonin een zitplek voor de bezoekers van haar speeltuin en de vermoeide voorbijganger. De verwijzingen naar luiheid, moeheid en lanterfanten zijn veelvuldig in Von Bonins werk, waarin een groot aantal vermoeide en lethargisch aandoende pluche dieren figureert. Met de benen over elkaar geslagen kijken ze gelaten naar het leven om zich heen waar ze niet actief aan deelnemen.

COSIMA VON BONIN
Cosima von Bonin is een van de bekendste kunstenaars van haar generatie, zeker na haar deelname in de laatste Documenta in 2007.
Zij is een meester in het maken van tragikomische allegorische beelden en taferelen. Door uitvergroting en materiaalgebruik vervreemdt ze alledaagse objecten en bekende figuren uit de populaire cultuur en geeft zo een opening tot vele verhalen. Ondanks de complexe kluwen van culturele en kunsthistorische referenties verweven met autobiografische elementen, laat Von Bonin het toch vooral nadrukkelijk aan de kijker over wat hij/zij er van maakt.

CONTEXT: MEERJARENPROGRAMMA COOLSINGEL-AS
The Idler’s Playground maakt deel uit van het meerjarenprogramma van SIR voor de Coolsingel-as. Ter voorbereiding op de grootscheepse herstructurering van deze stadsboulevard ontwikkelt SIR een programma met tijdelijke en (semi-) permanente kunstprojecten waarmee een nieuwe generatie kunstwerken voor de belangrijkste straat van Rotterdam wordt onderzocht. In 2010 werd Taneda’s Coolsingel Cube geplaatst, Cascade van Atelier van Lieshout op het Churchillplein en opende de publieke geluidstudio Grrr Jamming Squeak van Paola Pivi haar deuren.

Met dank aan: Hotel Hilton, Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Gemeentewerken Rotterdam

TENTOONSTELLING IN WITTE DE WITH
Witte de With, Centrum voor hedendaagse kunst, heeft een tentoonstelling met nieuwe kunstwerken rond de fenomenen luiheid en vermoeidheid. Met een laconiek gevoel voor humor creëert Von Bonin een bijzondere presentatie die is opgebouwd uit nieuwe en bestaande werken: van bovenmaats opgezette dieren en in elkaar genaaide doeken, tot ironische nabootsingen van minimalistische sculpturen. www.wdw.nl

Publicatiedatum: 12/05/2015