The Sleeping Beauty (Werk in wording)

The Sleeping Beauty is een tijdelijke ingreep in de stedelijke context van Zuidplein en gebruikt hiervoor het zwembad Charlois. Het in 1959 ontworpen zwembad bestaat uit simpele bakstenen gevels met kleine ramen omkaderd door 15 vrijstaande betonnen spanten die het dak dragen en het gebouw omvatten. Het pand, met haar uniforme en industriële uitstraling, valt niet zo op in een omgeving die opgetrokken is uit overwegend dezelfde materialen.

De begroeiingen transformeert de relatief gesloten bakstenen façade van het zwembad naar een groene zachte amorfe vorm. De modernistische architectuur wordt bedekt door een totaal ander materiaal dan waaruit het gebouw en zijn omgeving zijn opgetrokken en onttrekt het industriële pand aan deze omgeving. Er zal zich een nieuwe biotoop vormen die bestaat uit verschillende planten zoals de bruidssluier, die een honinggeur verspreidt in juni waar verschillende insecten en vogels op afkomen. Klimplanten zoals de wilde wingerd zullen alvast een start maken met de sloop van het zwembad, omdat deze plant het kalk uit de muur onttrekt waardoor deze op ten duur verzwakt. Waar uiteindelijk het gebouw in snel tempo gesloopt zal worden, is deze ingreep een zeer langzame transformatie en onttakeling ervan.

Het werk van Hendrik-Jan Hunneman (Noordoostpolder, 1970, woont en werkt in Rotterdam) is altijd site-specific en bevindt zich op de scheidslijn tussen beeldende kunst en architectuur. Het zijn basale ingrepen in bestaande omgevingen, die de waarneming van de toeschouwer sturen en manipuleren. Hoe monumentaal of ruimtevullend het werk doorgaans ook is, de aandacht wordt niet opgeëist door de ingrepen zelf, maar door de fysieke ervaring van de getransformeerde ruimte die ze tot gevolg hebben. Zowel de titels als tekstregels in het werk, dikwijls ontleend uit de (pop)muziek, uit filmscripts of uit simpele verhalen als sprookjes, fungeren als een extra betekenislaag die met het werk tot één beeld samenvallen. Zowel de titels als de tekstregels veroorzaken een soort verwarring: enerzijds heb je te doen met een kunstwerk als ingreep, anderzijds wordt door het taalelement het directe karakter van de sculptuur gerelativeerd.

Hunneman heeft het kunstwerk The Sleeping Beauty ontworpen in opdracht van Sculpture International Rotterdam en Hart van Zuid. Het kunstwerk is onderdeel van het sociale programma van Hart van Zuid. Door kunst in het Hart van Zuid te introduceren, wordt de uitstraling van het gebied op korte termijn verbeterd. Bovendien zal het gebied levendiger worden door de komst van bezoekers die het kunstwerk komen bekijken. Voor meer informatie over ‘The Sleeping Beauty’ of kunstenaar Hendrik-Jan Hunneman.

Zie ook www.hethartvanzuid.nl

Publicatiedatum: 12/05/2015