Z-Files #17: Frans de Wit

Z-Files, Kunst en de Stad #17: Frans de Wit
Bustour en lunchlezing: donderdag 3 november, 12 – 14 uur
Deelname is gratis, aanmelden is gratis en kan via deze link

Het Windscherm Calandkanaal (1985) en het Vierkant eiland in de plas (1996) zijn twee monumentale werken buiten het centrum van Rotterdam. Beide kunstwerken werden gemaakt door kunstenaar Frans de Wit (1949-2004) en zijn sinds hun ontstaan eigendom van de gemeente Rotterdam. De werken zijn van grote waarde voor de stad en voor de Nederlandse geschiedenis van de monumentale en de landschapskunst. Daarom heeft Sculpture International Rotterdam (SIR) het windscherm aan het Calandkanaal en het Vierkant eiland in de plas opgenomen in de SIR-collectie. Deze collectie is relatief klein, waardoor er meer aandacht gegeven kan worden aan onderhoud, onderzoek, en kennisoverdracht over deze kunstwerken.

Z-Files #17: Frans de Wit
Om deze aanwinsten voor de collectie te vieren, organiseert SIR een nieuwe editie van de Z-Files, Kunst en de Stad op 3 november: In een speciale lunch-bus-tour vertelt Ad Koolen, landschapsarchitect en expert op het gebied van het werk van Frans de Wit, over de kunstenaar en deze twee werken. Beide kunstwerken worden deze middag bezocht. Bij het Windscherm aan het Callandkanaal vertelt voormalig gemeente-architect Maarten Struijs van begin tot einde het verhaal van dit kolossale betonnen ingenieurskunstwerk, dat hij ontwierp in samenwerking met Frans de Wit.

Vierkant eiland in de plas te Rotterdam Prinsenland (1992-1996) is geplaatst op het historisch laagste punt van Nederland, ruim 7 meter onder NAP en is een kunstmatig eiland van 52×52 meter. Het werk bestaat uit een diepe betonnen schaal met een doorsnede van 28,5 meter, met rondom oplopende balken op een vierkante basis. Het eiland is met twee brugdelen verbonden met de oevers. Binnen de architectuur vertegenwoordigt het vierkante eiland de klassieke, architectonische opgave om te komen van vierkant naar cirkel.

Windscherm Calandkanaal
Tussen 1983 en 1985 werd langs het Calandkanaal in Rotterdam-Europoort ter hoogte van de Calandbrug een windscherm geconstrueerd, om scheepvaart ook bij een windkracht hoger dan 5 mogelijk te maken. Het scherm is bijna 2 kilometer lang en bestaat uit halfronde betonnen elementen van 25 meter hoogte.

Over Frans de Wit
Frans de Wit, beeldhouwer en landschapskunstenaar en maker van de drie grootste kunstwerken van Nederland. Franciscus Theodorus Alexandros de Wit (1942-2004) studeerde van 1960 tot 1965 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en maakte deel uit van de zogenaamde Haagse School. ‘Frans de Wit was een van de beste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie, tezamen met Carel Visser, David van de Kop, Cornelius Rogge en Lon Pennock. Hij bouwde aan een indrukwekkend oeuvre, waarin opdrachten voor beelden in de openbare ruimte een grote plaats innamen. Voor Frans de Wit was de plek het uitgangspunt voor dergelijke beelden. De maatvoering zorgde ervoor dat de kunstwerken in evenwicht zijn met mens, natuur en omgeving. De Wit koos uiteenlopende materialen. Kenmerkend voor hem dat hij die materialen met eigen handen – en met zelf ontworpen werktuigen – bewerkte. Dit bewerken bepaalde voor een belangrijk deel het beeld, het groeide tijdens het ontstaansproces. Dergelijke projecten namen soms jaren in beslag.’
– Jetteke Bolten Rempt

Publicatiedatum: 10/10/2016