Churchillplein krijgt mogelijk monumentaal kunstwerk Atelier Van Lieshout

Dinsdag 21 april is het ontwerp besproken in het College van Bestuur en is daar enthousiast ontvangen. Alvorens een definitief besluit wordt genomen wil het College reacties op het ontwerp afwachten en de vergunningprocedure doorlopen.

Cascade
Atelier van Lieshout ontwierp voor het centrum van Rotterdam een circa acht meter hoge ‘zuil’ van olievaten en menselijke figuren met de titel Cascade. De zuil wordt gevormd door achteloos op elkaar gestapelde olievaten, bij elkaar gehouden door een druipende massa menselijke figuren, druppels, vlekken en materie die uit en tussen de vaten stromen. De figuren hangen aan de vaten of druipen naar beneden in larmoyante poses of ontrekken zich aan de stroom en klimmen naar de top van de stapel, ‘altijd strevend naar een oplossing’ in de woorden van Joep van Lieshout. De zuil wordt van polyester gemaakt.

Churchillplein
Joep van Lieshout koos in overleg met de gemeente voor de locatie Churchillplein, hartje stad, te midden van het drukke verkeer en statige bankgebouwen. Het Churchillplein is een belangrijk kruispunt op de twee grote assen van de binnenstad, de Coolsingel en de Westblaak en mist in tegenstelling tot het Hofplein met de fontein, een markering. College en IBC verwachten dat het beeld van Van Lieshout hier goed tot zijn recht komt.

Crisis
Atelier Van Lieshout kon geen scherper moment kiezen dan op het omslagpunt van de economie van het kapitalisme – een van de grote onderwerpen in het oeuvre van Van Lieshout. Van Lieshout is uitvinder van nieuwe maatschappijmodellen en onheilsprofeet tegelijkertijd.

AVL toont met deze zuil in het hart van Rotterdam zijn visie op de ontwikkelingen van de consumptiemaatschappij.
De kredietcrisis is slechts een onderdeel van deze ontwikkeling. Andere problemen vormen de slinkende grondstoffen die er toe leiden dat er op een andere manier moet worden nagedacht over energie(verbruik). De leeglopende olievaten – oude iconen van de wereldhavenstad Rotterdam – symboliseren de oprakende bronnen.
In onderwerp en in beeld verwijst Cascade naar de Pestsäule in Wenen, een monument ter herinnering aan de pest en de overwinning van de stad op de pest.
Ook Cascade is overwinning en apocalyptische visioen ineen.

Programma
Om de omwonenden en de wijk erbij te betrekken worden er diverse activiteiten in de aanloop naar het beeld georganiseerd. Er zal o.a. een informatiebijeenkomst worden gehouden voor omwonenden en omliggende bedrijven, waarbij Joep van Lieshout, wethouder Grashoff en IBC aanwezig zullen zijn. Er zal een debat plaatsvinden en de onthulling van het beeld zelf wordt een feestelijk evenement. Meer informatie volgt. Houd deze website in de gaten!

Meerjarenplan Coolsingel-as
IBC voltooide onlangs een meerjarenplan voor de Coolsingel-as (van Hofplein tot Erasmusbrug) en onderzoekt daarmee het gebruikspotentieel van een generatie nieuwe kunstwerken voor deze centrale ruimte van Rotterdam. De IBC ontwikkelt avontuurlijke en innovatieve kunstprojecten voor de Coolsingel om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de hedendaagse cultuur en bij de toekomst van de Coolsingel.

IBC
De Internationale Beelden Collectie (IBC) is een adviesorgaan van B en W. IBC beheert en ontwikkelt de internationale kunstwerken voor de grootstedelijke locaties in Rotterdam en ondersteunt Rotterdam in haar internationale en culturele ambities.

www.ateliervanlieshout.com

RTV Rijnmond over beeld van Atelier van Lieshout

Publicatiedatum: 12/05/2015

Kunstwerken