Big Mind Sky (2007), foto Tom Pilzecker

Big Mind Sky (2007), foto Tom Pilzecker

Big Mind Sky (2007), foto Jannes Linders

Big Mind Sky (2007), foto Jannes Linders


Het kunstwerk

De Regenbooggedichten die Rondinone sinds een tiental jaren maakt, zijn moderne triomfbogen van kleur en licht. De teksten hebben een poëtische lading; soms dienen ze als titel voor een tentoonstelling, soms zijn ze onderdeel van bestaande gedichten. Op het dak van een gebouw – in dit geval dat van de voormalige Generale Bank aan de Coolsingel – is Rondinones Big Mind Sky, zowel bij dag als bij nacht, een lichtend baken. Symbool van de stad, commentaar op de alom aanwezige lichtreclames, droombeeld, drogbeeld en poëzie tegelijk. Een perfecte metafoor voor de verbeelding aan de macht!

Rondinones Big Mind Sky is speciaal voor Rotterdam gerealiseerd. In zijn grammaticale onregelmatigheid heeft de regel een eigen, poëtische lading. Het werk spreekt tot de verbeelding en roept het beeld op van een grote blauwe hemel, die je ook kunt duiden als een universele geest. De onmogelijkheid van een voortdurend zichtbare regenboog versterkt het fantastische karakter van het kunstwerk. Hoog geplaatst als het is op het voormalige bankgebouw tegenover het Stadhuis, reikt Big Mind Sky naar de hemel en manifesteert zich als logo van de stad. Rondinones boog is van grote afstand zichtbaar. Het gebouw waarop het is geplaatst, fungeert als een overdreven, bijna karikaturale sokkel voor een betekenisvolle uitspraak met een hoogst individuele grammatica. Middels de taal en gebruikmakend van de herkenbaarheid van de regenboog communiceert Big Mind Sky met het publiek. Door zijn verheven positie is het de absolute tegenpool van Bonvicini’s glazen kubus, die haast triviaal en in elk geval zeer functioneel, laag bij de grond blijft.

Als een regenboog waakte Big Mind Sky dag en nacht over de stad en nodigt uit tot bespiegelingen over de betekenis van deze raadselachtige zinsnede.

Deze tekst is een fragment uit het essay PUBLIEK | Particulier en openbaar van Rein Wolfs voor de manifestatie Publiek.
Voor de gehele tekst zie de inleiding bij het Programma Coolsingel | 2007 Publiek.

Onderdeel van programma
Vervaardiging
2007

De plek

Op het dak van een gebouw – in dit geval dat van de voormalige Generale Bank aan de Coolsingel – is Rondinones Big Mind Sky, zowel bij dag als bij nacht, een lichtend baken.

Ugo Rondinone

Ugo Rondinone

De Zwitserse kunstenaar Ugo Rondinone (1963) leeft en werkt in New York). In zijn veelzijdige oeuvre spelen atmosfeer en taal een belangrijke rol. Zijn werk is verhalend, maakt vaak gebruik van eenvoudige middelen, haast clichématige beelden en schuwt de emotie niet.

de website van Ugo Rondinone