Lorem

PERSBERICHT ‘PUBLIEK’ rondom Stadhuis


Het werk ‘Don’t Miss a Sec’ van Monica Bonvicini (geboren 1965) wekte grote verbazing en bewondering naast de trappen van het Stadhuis, onder het raam van de burgemeester. De sculptuur lijkt aan de buitenkant niets meer dan een perfect spiegelende kubus. Bij nader inzien blijkt de kubus plaats te bieden aan een strak uitgevoerd openbaar toilet, dat door het kraakheldere glas bovendien een 360-graden-blik biedt op de omgeving. Zelfs tijdens intieme momenten hoeft de gebruiker geen minuut te missen van wat zich op straat afspeelt.

Recording van de Nederlandse Germaine Kruip (geboren 1970) was een lichtinstallatie in de hal van het voormalige Hoofdpostkantoor naast het Stadhuis. In afwachting van zijn nieuwe functie is het interieur onlangs gestript en straalt de enorme hal weer in al zijn architectonische glorie. Met behulp van buitengewoon felle lampen realiseerde Kruip in deze hal een werk dat het uit 1923 daterende rijksmonument op een volstrekt nieuwe manier liet beleven en de bezoeker nog lang zal heugen.

Big Mind Sky is een van de zogenoemde ‘Regenbooggedichten’ van Ugo Rondinone (geboren 1964). De negen meter brede regenboog stond bovenop het dak van de voormalige Generale Bank tegenover het Stadhuis, als ware het een logo van de stad. Als een regenboog waakte Big Mind Sky dag en nacht over de stad en nodigt uit tot bespiegelingen over de betekenis van deze raadselachtige zinsnede.

Met deze tijdelijke tentoonstelling wil de Internationale Beelden Collectie Rotterdam mogelijke functies van de hedendaagse kunst voor de centrale openbare ruimte van de actuele stad uitproberen.
De stad beweegt; de kunst beweegt mee.

Er is geen beter moment denkbaar voor deze manifestatie Publiek. Juist op dit moment wordt er voor de Coolsingel –van het Hofplein tot aan de Erasmusbrug- een nieuwe visie ontwikkeld. Het voormalige Postkantoor is sinds kort in particulier bezit en krijgt een nieuwe bestemming. En ook de eventuele sloop van de voormalige Generale Bank aan de overkant van het Stadhuis, is van invloed op het denken over de publieke ruimte van de Coolsingel. Bovendien vindt Publiek plaats in het Jaar van de Architectuur van Rotterdam.

Het idee voor Publiek werd ontwikkeld door Rein Wolfs (adviseur Internationale Beelden Collectie Rotterdam) in nauwe samenwerking met de Internationale Beelden Collectie Rotterdam. Bij het project verscheen een catalogus met een tekst van Rein Wolfs.

Publicatiedatum: 12/05/2015

Kunstwerken