Auguste Rodin

Auguste Rodin


François Auguste René Rodin (1840-1917) wordt beschouwd als één van de grootste beeldhouwers van de twintigste eeuw. Hij werd geboren in Parijs waar hij al op dertienjarige leeftijd ging studeren aan de Ecole Spéciale de Dessin et de Mathématique, de latere Ecole des Arts Décoratifs. Omdat hij zich wilde toeleggen op de beeldhouwkunst nam hij lessen bij beeldhouwers als François Rude en Jean-Baptiste Carpeaux. Eigenlijk wilde hij naar de prestigieuze Ecole des Beaux-Arts, maar hij werd daar – tot drie keer toe – geweigerd.

Na zijn studie werkte Rodin als ornamentschilder, gieter en ciseleur. Hij werkte onder andere in het atelier van de academische beeldhouwer Albert Carrier-Belleuse en met de Belgische beeldhouwer Joseph van Rasbourg aan de decoratie van de Brusselse Beurs. Tijdens een studiereis naar Italië in 1876 bestudeerde hij de antieke Romeinse beelden en het werk van Donatello en van Michelangelo Buonarotti. Geïnspireerd door de laatste maakte hij na terugkomst in Parijs Het bronzen tijdperk, een mannenfiguur die werd geëxposeerd op de Parijse Salon des Artistes Français van 1877. Het beeld veroorzaakte een schandaal: critici beweerden dat hij het niet in klei had gemodelleerd, maar van een levend model had afgegoten.

De bekendheid die hij hierdoor verwierf, leverde hem in 1880 de opdracht op voor de deuren van het toekomstige Museum voor decoratieve kunsten in Parijs. Tien jaar lang werkte hij intensief aan de figuren voor zijn deuren, getiteld De poorten van de hel. Enkele figuren werkte hij uit tot zelfstandige beelden, waaronder De Denker (1880).

Tijdens zijn leven heeft Rodin een grote collectie antieke en middeleeuwse sculpturen verworven, evenals sculpturen uit India en het verre oosten. Tezamen met een deel van zijn eigen werk heeft hij deze nagelaten aan de Franse staat, op voorwaarde dat men er een museum voor zou oprichten. In 1916 werd de schenking geaccepteerd. De collectie is te zien in twee musea: Musée Rodin in Parijs en in Musée Rodin in Meudon. Rodin overleed in 1917 in Meudon.

Kunstwerken