Z-Files: kunst en de stad

Lezingen- en debattenprogramma Z-files, kunst en de stad trapt af met ‘De Grote Anita Controverse’ op vrijdag 11 april in TENT Rotterdam

Op vrijdag 11 april vindt de aftrap van een nieuw programma plaats: The Z-Files, kunst en de stad, een programma waarin kunst, openbare ruimte en de stad aan bod komen door middel van lezingen, presentaties en excursies. Kunst en de Stad is altijd actueel en spreekt iedereen aan, zo blijkt eens te meer rondom het felle debat over het al dan niet verplaatsen van De Verwoeste Stad van Zadkine naar het plein voor Rotterdam Centraal. Deze reuring vormde één van de aanleidingen voor het in het leven roepen van The Z-files (waarbij de Z staat voor Zadkine).

Op vrijdag 11 april komt ‘De Grote Anita controverse’ aan de orde, naar aanleiding van het herstel en de terugplaatsing van het beeld van David Bade op het Eendrachtssplein.

De Anita controverse
Anita is de in Rotterdam beruchte en beroemde sculptuur van David Bade. Vorig jaar juni werd zij beschadigd door een auto. Het herstel van ‘Anita’ na haar auto-ongeluk is de aftrap van The Z-files serie. Anita ontpopte zich sinds zij haar plek aan het Eendrachtsplein in 2001 kreeg tot het meest controversiële kunstwerk van Rotterdam.

Het beeld heeft vurige fans en felle tegenstanders. Dit bleek eens te meer na het auto-ongeluk: Bade kreeg post via Facebook en Twitter van mensen die hoopten dat Anita voorgoed uit het straatbeeld zou verdwijnen. Inmiddels is de schade hersteld en wordt het beeld op 11 april aanstaande teruggeplaatst op haar oude plek, midden op het drukke kruispunt van Blaak en Eendrachtsplein. Een vreemde maar perfecte plek voor dit kunstwerk: een jute zak gevuld met puin als rok en sokkel en een vrouwenfiguur, gebouwd van klodders pur-schuim en polyester.

Kunsthistoricus en journalist Hans den Hartog Jager: “Als een Venus oprijst uit een schelp en Jezus Christus uit een graf, zo komt David Bade’s Anita omhoog uit een juten puinzak.” Als een hangjongere staat het daar te staan, nonchalant neergegooid op de oversteek op de Blaak. “Je kunt zelfs zeggen dat Anita de boodschap van vrijheid verkondigt, maar dan in volle ironie: het zegt dat je je nooit ergens iets van aan moet trekken, dat vrijheid het allerhoogste goed is”.

David Bade
David Bade richtte met Tirzo Martha en Nancy Hoffmann in 2006 in Curaçao het instituto Buena Bista op, een soort pre-academie voor getalenteerde Curaçaose jongeren. Hier krijgen ze les van Bade en Martha en van artists-in-residence. Door Bade wordt de kunst en zijn kunst ook ingezet voor het bewerkstelligen van socialisatie en bewustwording door gezamenlijke projecten, waar niet perse een kunstwerk uit hoeft voor te komen. Dit is een onlosmakelijk onderdeel van Bade’s kunstenaarschap.

The Z-Files, kunst en de stad
Deel 1: De Grote Anita Controverse
Locatie: Eendrachtsplein en TENT Rotterdam
Tijd: 16.45 – 19.30

Programma

16.45 uur: Herplaatsing van Anita door Gemeentewerken Rotterdam in aanwezigheid van David Bade.
Daarna lopend naar TENT voor het vervolg van De Grote Anita Controverse 17.45-18.00 uur: versnaperingen en een glas in TENT

18.15: start programma o.l.v. Walter Barth, gevolgd door korte voordrachten van o.a. Ben Zegers (beeldend kunstenaar), Pieter Vos (grafisch ontwerper), Yasmijn Jarram (programmeur en curator). Aansluitend paneldiscussie en een quiz over de tweespalt rondom Anita.

The Z-files, kunst en de stad is een programma van Sculpture International Rotterdam, (deel van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam), waarin kunst, openbare ruimte en de stad aan bod komen door middel van lezingen, presentaties en excursies. Doel van het programma is het onder de aandacht brengen van de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam en het belichten van actuele ontwikkelingen in de stad.

Publicatiedatum: 01/02/2014

Programma