Z-Files


BKOR en SIR organiseren regelmatig Z-Files (met de Z van Zadkine), waarin de kunst en de publieke ruimte en alle dilemma’s van deze discipline aan bod komen door middel van lezingen, presentaties, films en excursies. Doel van het programma is het onder de aandacht brengen van de bijzondere collectie kunstwerken van Rotterdam en het bespreekbaar maken van actuele ontwikkelingen.

Enkele actuele thema’s die door SIR onder de loep worden genomen rondom het meerjarenprogramma Paleis Maashaven op Zuid zijn: wat kan de kunst in de publieke ruimte betekenen in een gebied waar de komende jaren grote veranderingen op komst zijn voor de bewoners en de publieke ruimte. Van wie is de publieke ruimte? Wie maakt de publieke ruimte? Als kunst schuldig is aan gentrificatie, dan moet zij toch ook in staat zijn andere posities in te nemen?

Z-FILES XL: Introductie Dees Linders, artistiek leider SIR from CBK Rotterdam on Vimeo.

Z-FILES XL: Maziar Afrassiabi over een niet bestaand kunstwerk from CBK Rotterdam on Vimeo.

Z-Files krant
BKOR en SIR geven onregelmatig samen een Z-Fileskrant uit. De eerste editie van de Z-Fileskrant verscheen in september 2014. Uit de introductie van CBK Rotterdam directeur Ove Lucas:“BKOR en SIR doen er alles aan om Kunst en de Stad voortdurend opnieuw uit te vinden. De stad beweegt, de kunst beweegt mee. Deze twee programma’s van CBK Rotterdam, met ieder een geheel eigen karakter, maken het mogelijk de stad op hoog niveau te verrijken en de activiteiten van kunst in de publieke ruimte te verdiepen. Z-files, Kunst en de Stad staat met de dynamische Z in het logo voor een programma van reflecties op de activiteiten van BKOR en SIR. Deze krant is daar een voorbeeld van.”

Een overzicht van alle edities van de Z-Files is te vinden op de website van CBK Rotterdam.