Lorem

Nieuwe plek voor Verwoeste stad | 2006

Het beeld De verwoeste stad van Ossip Zadkine (1890-1967) is op woensdag 12 april om 11.00 uur door wethouder Lucas Bolsius op Plein 1940 op zijn definitieve plek geplaatst. Eind 2004 is het beeld verplaatst vanwege een grote onderhoudsbeurt. De plaatsing van het 3300 kilo zware beeld is tevens het startschot voor de herinrichting van Plein 1940.

Het beeld van Zadkine wordt op zijn definitieve plek geplaatst. De komende periode zal het Plein 1940 qua inrichting een grondige verandering ondergaan. Zo zal een zogenaamde nieuwe trap aan de Blaakzijde worden gemaakt, en wordt het plein voor het monument voorzien van een natuurstenen bestrating. De belichting van het plein zal ook anders worden. Het Musée Zadkine in Parijs is op de hoogte gebracht van de verandering en zal daadwerkelijk meedenken over het aanlichten van het beeld. Naar verwachting wordt Plein 1940 in augustus 2006 opgeleverd.

Wisselende plek
De verwoeste stad is een van de belangrijkste monumenten van Nederland, in het bijzonder van Rotterdam. Het staat symbool voor het bombardement dat in mei 1940 de binnenstad verwoestte, de daarop volgende wederopbouw en het optimisme naar de toekomst. Het beeld kreeg in 1953, in overleg met Ossip Zadkine, een plaats op de Kop van de Leuvehaven. Vanwege de aanleg van de metro en de bouw van het Maritiem Museum is het tweemaal verplaatst. Naar aanleiding van de bouw van het appartementengebouw De Coopvaert organiseerde de commissie Internationale Beelden Collectie in december 2004 een bijeenkomst waarbij de positie van het monument in de veranderde omgeving, werd besproken. Alternatieve locaties werden genoemd en nader bestudeerd.

Burgerinitiatief
Het Instituut Collectie Nederland werd door de dienst Gemeentewerken ingeschakeld om het beeld aan een schouw te onderwerpen. Hierbij werd onder meer geconstateerd dat het beeld zeer gevoelig was voor trillingen in de omgeving. Het zou om die reden ongewenst zijn om het beeld op het Churchillplein, Hofplein of Stationsplein te plaatsen. Daarnaast zijn Rotterdammers altijd zeer betrokken geweest bij het wel en wee rondom het monument. Zo heeft onlangs Jan van Wingerden door middel van het burgerinitiatief geprobeerd het monument naar de Binnenrotte te verplaatsen, omdat men de ruimte bij het beeld onvoldoende vond. Op 2 februari heeft de gemeenteraad het burgerinitiatief behandeld en besloten dat De verwoeste stad op het Plein 1940 blijft.

Samenwerking
De commissie Internationale Beelden Collectie (IBC) heeft zich vanaf 2004 met het ontwerp van de inrichting van het Plein 1940 en de positionering van het monument bemoeid. In samenwerking met de gemeentelijke diensten OBR, dS+V en GW is de definitieve plek voor het beeld bepaald. Het beeld is inmiddels in opdracht van Gemeentewerken gerestaureerd en geconserveerd door Bronsgieterij Binders uit Haarlem. De Koninklijke Steenhouwerij Zederik heeft de restauratie en conservering van de sokkel voor haar rekening genomen. Voor het publiek is het beeld, gedurende de gehele voorgaande periode, zichtbaar geweest in het transparante casco op het Plein 1940.

Bron: Bestuursdienst, 11-04-2006

Publicatiedatum: 31/12/2006

Kunstwerken