Lorem

Onderzoek naar De verwoeste stad, Ossip Zadkine | 2014

In 2014 werd er nagedacht over de verplaatsing van De verwoeste stad van Ossip Zadkine van Plein 1940 naar het Stationsplein. Het plan maakte veel los. Hieronder leest u een chronologisch verslag van de mededelingen, naar aanleiding van het door CBK Rotterdam/ Sculpture International Rotterdam (SIR) ingestelde onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van De verwoeste stad.

Advies: Zadkine moet blijven staan [15 april 2014]
De Commissie die zich onder leiding van oud-korpschef Aad Meijboom boog over het al dan niet verplaatsen van het beeld De verwoeste stad van Ossip Zadkine heeft op 15 april advies uitgebracht aan wethouder Laan. De commissie adviseert dat het beeld moet blijven staan op Plein 1940 in Rotterdam. [advies]

Onderzoeksvragen gespecificeerd [12 maart 2014]

De inhoudelijke analyse over de wenselijkheid en mogelijkheid van de verplaatsing van De verwoeste stad zal worden gemaakt naar aanleiding van een aantal interviews die een aantal aspecten zullen belichten: auteursrechtelijke en juridische, stedenbouwkundige, artistieke, historisch/sociologische en technisch/financieel.

– Auteursrechtelijk: wie beheert het auteursrecht op Zadkine’s De verwoeste stad en hoe denken de erven/rechthebbenden over een eventuele verplaatsing naar Rotterdam Centraal?
– Stedenbouwkundig: hoe verhoudt het beeld van Zadkine zich tot de stedenbouwkundige situatie op Plein 1940? Hoe verhoudt het beeld van Zadkine zich tot de stedenbouwkundige situatie op het nieuwe stationsplein?
– Artistiek: zijn er artistieke bezwaren tegen de huidige plek van het beeld op Plein 1940? Zijn er artistieke argumenten tegen of argumenten voor het verplaatsen van het beeld naar Rotterdam Centraal?
– Historisch/sociologisch: is het verplaatsen van het beeld wenselijk vanuit historisch en stadssociologisch oogpunt? En welke rol spelen beeld en locatie in het herdenken van de Tweede Wereldoorlog? Kan een monument als De verwoeste stad wel worden verplaatst en welke consequenties heeft dat voor de collectieve herinnering?
– Technisch/financieel: laat de huidige conditie van het beeld een eventuele verplaatsing toe, is plaatsing op het Stationsplein technisch mogelijk en welke kosten zijn er aan zo’n onderneming verbonden?

Voorzitter adviescommissie benoemd
[7 maart 2014]
Oud-korpschef Aad Meijboom (62) wordt de voorzitter van de adviescommissie die zich buigt over de mogelijke verplaatsing van het beeld De verwoeste stad van Ossip Zadkine naar het Stationsplein. Ove Lucas, directeur CBK Rotterdam: “Hij is iemand die boven de partijen staat.’’ De commissie zal verder bestaan uit: Mai Elmar, Sjarel Ex, Gyz La Rivière en Henk Oosterling. Dees Linders, hoofd SIR, is secretaris van de commissie. Het advies van de Commissie Meijboom wordt eind maart 2014 verwacht. De Commissie Meijboom is breed samengesteld en bestaat uit leden die elk betrokken zijn bij de stad Rotterdam. Mai Elmar is directeur Cruise Port Rotterdam en was eerder Chief Marketing Officer. Kunsthistoricus Sjarel Ex is sinds 2004 directeur van Museum Boijmans Van Beuningen. Als beeldend kunstenaar maakte Gyz La Rivière onder meer enkele publicaties over Rotterdam. Filosoof Henk Oosterling doceert filosofie voor Mens en Cultuur aan de faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoek Zadkine
[25 februari 2014]
Op verzoek van het college van B&W in Rotterdam zal CBK Rotterdam / Sculpture International Rotterdam een integraal onderzoek instellen naar wenselijkheid en de haalbaarheid van de geopperde verhuizing van De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine van Plein 1940 naar het plein voor het nieuwe station Rotterdam Centraal. Daarnaast zal een publieksenquête worden uitgevoerd naar de vraag hoe ‘de Rotterdammer’ denkt over deze kwestie.

Persartikelen over het onderzoek naar De verwoeste stad:
17 april 2014: Vier kunstenaars in de race voor beeld Rotterdam (Rtv Rijnmond)
16 april 2014: Zadkine discussie pruttelt nog even na (Rtv Rijmond)
15 april 2014: Jan Gat blijft op zijn plek staan (Rtv Rijnmond)
10 maart 2014: Het Nieuwe Stationsplein heeft Kabouter Buttplug nodig (Vers Beton)
4 maart 2014: Onrust om Zadkine (Metropolis M)
21 februari 2014: Zadkini, laat het beeld staan! (Gyz La Riviere op Vers Beton)
12 februari 2014: De Verwoeste Stad mogelijk verplaatst (NOS)
9 januari 2014: Beeld Zadkine moet plek krijgen bij Rotterdam Centraal

 

Publicatiedatum: 14/04/2014

Kunstwerken