Zuidplein

2008-2010

foto Jannes Linders

foto Jannes Linders

foto Jannes Linders

foto Jannes Linders

foto Jannes Linders

foto Jannes Linders

foto Jannes Linders

foto Jannes Linders

Erik van Lieshout, foto Jannes Linders

Erik van Lieshout, foto Jannes Linders

Erik van Lieshout, foto Jannes Linders

Erik van Lieshout, foto Jannes Linders

Erik van Lieshout, foto Jannes Linders

Erik van Lieshout, foto Jannes Linders

Voorstel Erik van Lieshout

Voorstel Erik van Lieshout

Voorstel Ai Wei Wei

Voorstel Ai Wei Wei

Voorstel Hendrik-Jan Hunneman

Voorstel Hendrik-Jan Hunneman

Voorstel Ken Lum

Voorstel Ken Lum

“The city is like a monster: but you can tame it. To make it more lively, emphasize a part and suggest a strength. Create excitement end celebrate the unpredictable, or as the Chinese say: one can see the head of the divine dragon, but not the tail.” Ai Weiwei

Oktober 2009 verscheen de publicatie Op Zuid bij NAi Uitgevers. Een initiatief van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam in samenwerking met het Pact op Zuid.

Inleiding

Sinds enkele jaren onderzoekt Sculpture International de mogelijke functies van kunst voor Zuidplein. Op 25 maart 2008 werd het Kunst- en Cultuurprogramma van het Pact op Zuid gepresenteerd. SIR is specifiek gevraagd Zuidplein onder de loep te nemen. In oktober van 2009 verscheen de publicatie Op Zuid bij NAi Uitgevers. Ook SIR beschrijft in deze publicatie uitvoerig over haar plannen voor Zuidplein. Meer informatie over deze publicatie staat op de website van NAi Uitgevers.

Parels

In opdracht van Pact op Zuid, deelgemeente Charlois en deelgemeente Feijenoord, ontwikkelde Sculpture International Rotterdam (SIR) een plan voor een kunsttraject voor Zuidplein dat startte in zomer 2009 en loopt tot het moment dat de eindvorm van het plein is bereikt.
Het internationaal erfgoed, de kroonjuwelen van de stad die beheerd en ontwikkeld worden door de SIR, zijn vooral in het centrum van de stad te vinden. Door voor het toekomstig hart van Zuid SIR uit te nodigen om een voorstel te ontwikkelen, geeft de opdrachtgever (de stad) het ambitieuze niveau aan dat zij op het oog heeft met het hart van ZUID en specifiek met Zuidplein – een potentieel dynamische verleidelijke internationale plek.

Vier stadia van herstructurering

In de grootscheepse herstructurering van Zuidplein zijn vier stadia te onderscheiden: de voorbereiding (onderzoek en ontwerp door de stedenbouwkundigen), de sloopfase, de bouwfase en het eindbeeld. In die context is er de uitdaging om een samenhangend geheel van kunstprojecten te initiëren die op de diverse betekenislagen van Zuidplein ingaan gedurende de vier stadia.
Het is de bedoeling om de kunst niet op afstand te houden maar heel direct te laten functioneren; een verfrissende tijdelijke ingreep in het hart van zuid. Met betrekkelijk eenvoudige middelen vanuit de kunst, wordt in de eerste fase het denken over Zuidplein en wat het plein zou kunnen worden, op scherp gezet. De kunst wil de verbeelding van alle betrokkenen uitdagen aan de haal te gaan met denken en dromen over wat ZUIDPLEIN zou kunnen worden.

Kunstenaars

Fase één leverde een aantal ideeën op van kunstenaars die Zuidplein een gezicht, dynamiek en verbeelding kunnen geven. In deze publicatie worden de eerste prille voorstellen gepresenteerd van Ai Weiwei (Beijing), Erik van Lieshout (Rotterdam), Hendrik-Jan Hunneman (Rotterdam) en Ken Lum (Vancouver).

Zuidplein

Gezien vanuit de lucht voldoet Zuidplein nauwelijks aan het idee van een plein. Het gebied dat zo wordt genoemd is bijna helemaal volgebouwd met een enorm winkelcentrum en een parkeergarage. De ruimte die resteert wordt ingenomen door een busstation, verkeerstromen en vooral door de imposante busbaan waarover de bussen met grote snelheid vanaf de hoogte van het metrostation naar beneden rijden, behendig laverend langs wegspringende mensen. Fascinerend wellicht om te zien vanaf het terras van café-restaurant Champs Elysée, maar voor een leefbare publieke ruimte uit den boze.

Desondanks herbergt Zuidplein een schat aan mogelijkheden voor een interessant publiek domein, niet in het minst door de enorm diverse bevolking die er woont. Ook het druk bezochte winkelcentrum, het populaire Theater Zuidplein en het goed lopende zwembad maken deel uit van de sluimerende potentie van Zuidplein. En op steenworpafstand ligt de druk bezochte evenementenhal Ahoy, met een immense leegte met potentie voor de deur, een park aan de achterkant met volkstuinen, vijver met boten, sportpark, speeltuin, restaurant en een evenemententerrein en straks hopelijk een spraakmakende renovatie van Ahoy zelf.

De projecten en voorstellen voor Zuid

In samenwerking met Hart van Zuid realiseert SIR projecten met de kunstenaars Erik van Lieshout, Hendrik-Jan Hunneman,…

Lees meer