The Sleeping Beauty (2011), foto Jannes Linders

The Sleeping Beauty (2011), foto Jannes Linders

The Sleeping Beauty (2011), foto Jannes Linders

The Sleeping Beauty (2011), foto Jannes Linders

Voorstel 'The Sleeping Beauty' door Hendrik Jan Hunneman

Voorstel 'The Sleeping Beauty' door Hendrik Jan Hunneman

Schets 'The Sleeping Beauty' door Hendrik Jan Hunneman

Schets 'The Sleeping Beauty' door Hendrik Jan Hunneman

The Sleeping Beauty (2011)

The Sleeping Beauty (2011)

 

 

The Sleeping Beauty (2011)

The Sleeping Beauty (2011)

 

 

guerilla tomaat

guerilla tomaat

The Sleeping Beauty (2011)

The Sleeping Beauty (2011)

The Sleeping Beauty (2011)

The Sleeping Beauty (2011)


Het kunstwerk

The Sleeping Beauty is een kunstwerk van Hendrik-Jan Hunneman dat het Zwembad Charlois – genomineerd voor sloop – langzaam maar zeker zal overwoekeren met een weelderige sprookjesachtige begroeiing.

Het in 1959 ontworpen zwembad bestaat uit simpele bakstenen gevels met kleine ramen die worden omkaderd door betonnen spanten die het gebouw omvatten. Het pand heeft een uniforme en industriële uitstraling en valt nauwelijks op in een omgeving die opgetrokken is uit overwegend dezelfde materialen.

De door Hunneman voorgestelde begroeiing transformeert de gesloten façade van het zwembad tot een zachte, groene amorfe vorm. De modernistische architectuur raakt bedekt door een totaal ander materiaal dan waaruit het gebouw en zijn omgeving zijn opgetrokken; het industriële pand zal zich gaan onderscheiden van de omgeving. Er zal zich bovendien een nieuwe biotoop vormen van planten zoals de bruidssluier, die een honinggeur verspreidt in juni waar verschillende insecten en vogels op afkomen. Klimplanten als de wilde wingerd zullen alvast een start maken met de sloop van het zwembad, omdat deze plant het kalk uit de muur onttrekt waardoor die op ten duur verzwakt. Waar uiteindelijk het gebouw in razend tempo met de grond gelijk gemaakt zal worden, vormt deze ingreep een langzame transformatie en onttakeling die niet alleen voorafgaat aan de sloophamer maar ook aanzet tot denken en dromen.

Vervaardiging
2011

De plek

Hendrik-Jan Hunneman heeft The Sleeping Beauty ontworpen in opdracht van Sculpture International Rotterdam en Hart van Zuid. Het kunstwerk – een tijdelijke ingreep in de stedelijke context van het Zuidplein – is onderdeel van het sociale programma van Hart van Zuid. Door kunst in Rotterdam Zuid te introduceren kan de uitstraling van het gebied verbeterd worden. Bovendien zal het kunstwerk bezoekers van buiten trekken.

Zie ook www.hethartvanzuid.nl

Hendrik-Jan Hunneman

Hendrik-Jan Hunneman

Hendrik-Jan Hunneman (1970) is afkomstig uit de Noordoostpolder en woont en werkt in Rotterdam.

Het werk van Hendrik-Jan Hunneman is altijd site-specific en bevindt zich op de scheidslijn tussen beeldende kunst en architectuur. Hunneman doet basale ingrepen in bestaande omgevingen, die de waarneming van de toeschouwer sturen en manipuleren. Hoe monumentaal of ruimtevullend het werk doorgaans ook is, de aandacht wordt niet opgeëist door de ingrepen zelf, maar door de fysieke ervaring van de getransformeerde ruimte die ze tot gevolg hebben. Zowel de titels als tekstregels in het werk, dikwijls ontleend uit de (pop)muziek, uit filmscripts of uit simpele verhalen als sprookjes, fungeren als een extra betekenislaag die met het werk tot één beeld samenvallen. Zowel de titels als de tekstregels veroorzaken een soort verwarring: enerzijds heb je te doen met een kunstwerk als ingreep, anderzijds wordt door het taalelement het directe karakter van de sculptuur gerelativeerd.

website Hendrik-Jan Hunneman