Lorem

De verwoeste stad gerestaureerd | 2004

Het beeld wordt in een speciaal opgericht restauratieatelier op het Plein 1940 gerestaureerd. Vanwege de werkzaamheden aan de woontoren De Coopvaert is het beeld tijdelijk verplaatst richting het Maritiem Museum.

Op 15 mei 1953 werd het beeld namens een toen onbekende gever (de Bijenkorf) overgedragen aan de gemeente Rotterdam. Het kreeg een plaats aan de noordkant van de Leuvehaven (Plein 1940) in een stad die toen nog alle ruimte had in het centrum. Maar de tijden veranderden. Het hart van de stad werd dichtgebouwd en Zadkine’s beeld moest twee keer verplaatst worden. De eerste keer (1975) schoof het in westelijke richting vanwege metrowerkzaamheden om daarna (1982) de oostelijke kant op te gaan in verband met de bouw van het Maritiem Museum. Door de bouw van de woontoren De Coopvaert is de commissie Internationale Beelden Collectie (IBC), mede op verzoek van de dS+V (dienst Stedebouw en Volkshuisvesting), na gaan denken over onder meer de herpositionering van het monument op Plein 1940. Op 15 december 2004 wordt over dit onderwerp een werkbijeenkomst gehouden waaraan een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden en gemeentelijke diensten, deelnemen.

Naast de herpositionering zijn ook de technische staat van het monument (beeld en sokkel) en bouwactiviteiten punten van aandacht. In samenwerking met de dienst Gemeentewerken is een plan van aanpak vervaardigd en vervolgens is aan het Instituut Collectie Nederland (ICN), onderdeel van het Ministerie van O. en W., gevraagd een quick-scan van het beeld en de sokkel te maken. Het advies van het ICN is om het gehele beeld te ontdoen van de bruinzwarte waslaag en na de reiniging en het plaatselijk herstel van het patina, opnieuw te voorzien van een waslaag. Bij de sokkel werd geconstateerd dat de waterhuishouding inwendig defect is en de anti-graffitilaag moet worden verwijderd. Om deze technische problematiek op te lossen moet het beeld tijdelijk van zijn sokkel worden verwijderd.

Een belangrijk monument zoals De verwoeste stad verdient de grootst mogelijke zorg en bouwactiviteiten zo relatief dicht op het momenteel nog onbeschermde beeld zijn niet wenselijk. Vandaar een tijdelijke verplaatsing richting Maritiem Museum.

Naar aanleiding van bovengenoemde activiteiten en de wens om het beeld zichtbaar te houden in de stad is door Gemeentewerken en Internationale Beelden Collectie besloten de onderhoudswerken en restauratie op het Plein 1940 zelf te laten verrichten. Daartoe is een speciale gedeeltelijke, transparante tent gebouwd die de komende maanden blijft staan. De onderhoudsactiviteiten zijn op die wijze ten dele zichtbaar voor de Rotterdammers en bezoekers aan de stad. Het bouwwerkje wordt zowel binnen als buiten aangelicht.

Bron: rotterdaminfo.nl

Publicatiedatum: 31/12/2004

Kunstwerken