Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

How Am I To Take Care of My Children? (2021) foto Michiel Devijver

How Am I To Take Care of My Children? (2021) foto Michiel Devijver

I Know I'm Lucky (2021) foto Michiel Devijver

I Know I'm Lucky (2021) foto Michiel Devijver

I'm Always Waiting (2021) foto Michiel Devijver

I'm Always Waiting (2021) foto Michiel Devijver

What Am I Going To Do? (2021) foto Michiel Devijver

What Am I Going To Do? (2021) foto Michiel Devijver

Time. And Again. (2021) Kruisplein, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) Kruisplein, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) Kruisplein, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) Kruisplein, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) Kruisplein, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) Kruisplein, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders

Time. And Again. (2021) op Zuid in 2022, foto Jannes Linders


Het kunstwerk

Time. And Again. (2021) van de Canadese kunstenaar Ken Lum bestaat uit een serie van vijf posters. Zij tonen portretten die hij fotografeerde in Antwerpen en combineerde met een tekst waarin de afgebeelde personen zich uitlaten over hun relatie met werk. Over de zorgen die zij zich maken als ze geen baan hebben, de problemen die het oplevert om werk te combineren met de zorg voor hun kinderen, of over de impact van dit alles op hun leven. De teksten worden zowel in het Nederlands als Engels getoond. De overkoepelende titel Time. And Again. verwijst naar de Engelse uitdrukking ‘steeds opnieuw’, een zich herhalende en voortdurende situatie. De posters dragen ook afzonderlijke titels:

They Have No Idea How Much I Work
How Am I To Take Care of My Children?
I Know I’m Lucky
I’m Always Waiting
What Am I Going To Do?

Halverwege de jaren 1980 kreeg Ken Lum internationale bekendheid met kunstwerken waarin hij fotografische portretten combineerde met tekst of commerciële logo’s. Tussen het beeld en de tekst zocht hij schuring op, om op die manier de identiteit van de moderne mens ter discussie te stellen. Bijvoorbeeld door te bevragen wat de invloed van reclame is op onze identiteit. En ook, als telg van een naar Canada geëmigreerde Chinese familie, naar diaspora achtergronden en de aard van hybride identiteiten. De spanning tussen wat we zien en wat we lezen, doorkruist stereotype verbeeldingen en introduceert andersoortige beelden in de publieke arena, die doorgaans wordt gedomineerd door commerciële boodschappen die vooral mainstream huiselijk geluk en welvaren voorspiegelen.

Time. And Again. is een project op doorreis, het toont de hedendaagse conditie van precariteit – sociaaleconomische kwetsbaarheid – die breed speelt en vele plekken verbind. Het werk is voor Rotterdam bovendien betekenisvol omdat Ken Lum hier al in 1990 het werk Melly Shum Hates Her Job realiseerde, dat sindsdien deel uitmaakt van de collectie publieke kunstwerken van SIR.

Op de hoek van de Boomgaardstraat en de Witte de Withstraat is het lachende gezicht van Melly Shum inmiddels een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld. Ook in dit werk is de tekst in strijd met het beeld en geeft zo te denken. Sinds 1990 hangt het aan de zijgevel van het pand waar TENT en het tegenwoordige Kunstinstituut Melly huizen. De laatste – het voormalige Kunstcentrum Witte de With – ontleende bovendien haar nieuwe naam aan dit werk van Ken Lum.

Time. And Again. (2021) werd gemaakt in opdracht van Kunst in de Stad Antwerpen. Curator Samuel Saelemakers nam het initiatief om het werk ook in Rotterdam te tonen.

Onderdeel van programma
Vervaardiging
2021

De plek

Time. And Again. (2021) van kunstenaar Ken Lum vindt tijdens het project Studio Paleis Maashaven (20 januari-20 februari 2022) een tweede thuis op Zuid.

Van 5 november tot 5 december 2021 was het werk te zien in het centrum van Rotterdam, op het Kruisplein. Het werk is aanvankelijk gemaakt in opdracht van Kunst in de Stad Antwerpen, waar het afgelopen zomer te zien was. Curator Samuel Saelemakers nam het initiatief om het werk vervolgens ook in Rotterdam te tonen.

Voor meer informatie
klik hier voor de website van het Middelheim Museum

Op de voet van de display worden stickers aangebracht met een QR code naar on-line informatie over het project.

Ken Lum

Ken Lum

Ken Lum (1956) is een Canadese beeldhouwer, schilder en fotograaf. Hij groeide op in East Vancouver, als kleinzoon van een in 1908 naar Canada geëmigreerde Chinese familie. Lum studeerde biologie aan de Simon Fraser University en volgde tegelijkertijd colleges aan de kunstfaculteit onder anderen bij Jeff Wall, een kunstenaar van wie ook en werk is opgenomen in de SIR collectie. Lum is werkzaam als docent, curator, jurylid, auteur en conceptueel kunstenaar.

In veel van zijn werk speelt Ken Lum met de combinatie van taal en beeld. In de taalschilderijen die hij in de tweede helft van de jaren 1980 maakte was vooral het letterbeeld belangrijk. Spandoeken, reclamebanieren, uithangborden, overal ter wereld kom je ze tegen: met teksten die niet alleen om te lezen zijn maar door de vormgeving ook een beeld vormen. In een vreemd land is het alleen dat: een woordbeeld dat je niet kunt ontcijferen. Lum baseerde zijn taalschilderijen op deze gedachte, hij gebruikte de vormen en lettertypen van de reclame en maakte er onleesbare werken van, in een niet bestaande taal. Vorm en kleur bepalen het gevoel dat de tekst oproept.

Halverwege de jaren 1980 werd Ken Lum bekend met werk waarin hij portretten combineerde met abstracte logo’s en tekst. Naast elkaar geplaatst hadden de nep-logo’s een bijzondere uitwerking op de portretfoto’s. De mensen op de foto waren niet langer individuen, maar representanten van een merk. Bijvoorbeeld zijn werk met de familie Ollner: een cliché familiefoto met daarnaast in een roodwitte cursieve letter: Ollner. De vormgeving van het totaal en van de letter maakt van het gezin een merk dat huiselijkheid en gezelligheid uitstraalt. Omdat er geen andere informatie bij staat, gaat de aandacht uit naar hoe tekst en beeld op elkaar inwerken. Ken Lums werk stelt vragen over identiteit:In hoeverre bepalen merken de identiteit van de moderne mens? En hoe speelt de reclame daar op in? Die vragen zijn na twintig jaar nog altijd actueel.

Ken Lum werd uitgenodigd voor deelname aan de Biënnale van Venetië van 1995 en 2001, de Biënnale van São Paulo van 1998, en Documenta 11 in 2002. In 2010 organiseerde de Vancouver Art Gallery in Vancouver een omvangrijke overzichtstentoonstelling van zijn werk | klik hier voor zijn website.

Andere kunstwerken