Elmgreen & Dragset

Elmgreen & Dragset


Michael Elmgreen (1961) en Ingar Dragset (1969) leven en werken in Berlijn. In de loop van hun carrière hebben zij zich toegelegd op de manier(en) waarop kunst wordt gepresenteerd en ervaren kan worden. In hun sculpturen en installaties geven zij opnieuw vorm aan het bekende met een hen kenmerkende humoristische benadering. Ze putten daarbij uit de domeinen van performance en architectuur, institutionele kritiek en de sociale politiek. Met hun werk roepen ze vragen op omtrent de sociale ruimtes en modellen zoals we die kennen, en doorkruisen het kritiekloos omarmen van de status quo.

website Elmgreen & Dragset

Kunstwerken