When the Lightness of Poetry

Programma performances When The Lightness Of Poetry

Programma performances When The Lightness Of Poetry

Tekst Germaine Kruip, curator When The Lightness Of Poetry

Tekst Germaine Kruip, curator When The Lightness Of Poetry


Gedurende het performanceprogramma When The Lightness Of Poetry in september 2009 huisvestte Coolsingel 47 een kleine bioscoop – met als openingsfilm een film van Alfredo Jaar – terwijl op de trappen van het Stadhuis voorbijgangers iedere vroege ochtend opnieuw verwelkomd werden door een koor in vol ornaat. Soms waren het slechts enkele minuten, zoals bij het werk Lucky Day, die je niet mocht missen. De bioscoop op de Coolsingel, een eerbetoon aan de vele bioscopen die deze avenue ooit rijk was, bleef nog een half jaar bestaan.

KLIK HIER VOOR HET PROGRAMMABOEKJE  When The Lightness Of Poetry

DEELNEMENDE KUNSTENAARS
De deelnemende kunstenaars waren Alfredo Jaar (1956, CL) met zijn film The Ashes of Pasolini,, Roman Ondák (1966, SK), die eenmalig Lucky Day presenteerde, Rory Pelgrim (1988, GB) die Rotterdamse zangkoren dirigeerde voor het Stadhuis en David Lamelas (1946, AR) die twee keer de performance Time heeft uitgevoerd.

Lees hier de tekst van kunstenaar/SIR adviseur Germaine Kruip die het programma samenstelde

MEERJARENPLAN COOLSINGEL 2009 – 2011
Sculpture International Rotterdam (SIR), voorheen de Internationale BeeldenCollectie, richt haar programma op het ontwikkelen van nieuwe internationale kunstwerken voor de stad Rotterdam, parallel aan een aantal grootschalige herstucturingsprojecten. Speerpunt in het programma is de Coolsingel, een plek waar het geheugen van vele Rotterdamse gebeurtenissen en wapenfeiten is opgeslagen. Met de op handen zijnde grootscheepse herinrichting rond 2011-2012 wordt hieraan weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Vooruitlopend op deze transformatie door de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V), ontwikkelde SIR een meerjarenprogramma voor de Coolsingel.
Met tijdelijke en semi-permanente kunstprojecten van internationale allure gaat SIR in op de geschiedenis, de actualiteit en de onvoorspelbare toekomst van de Coolsingel. SIR onderzoekt hiermee een generatie nieuwe kunstwerken voor deze centrale ruimte van Rotterdam. In september zorgt het performanceprogramma When The Lightness Of Poetry voor de aftrap. Eind 2009 hoopt Sculpture International Rotterdam het beeld Cascade van Atelier van Lieshout op het Churchillplein te plaatsen en voor de kerst wordt de opening van de geluidsstudio van Paolo Pivi verwacht.