The Idlers Playground, Cosima von Bonin, 2010/2018. Maashaven Oostzijde. Foto: Jannes Linders 2018

Z-FILES XL op 17 december op het Afrikaanderplein

Op dinsdagavond 17 december vindt de tweede Z-Files XL plaats, dit keer in ’t Klooster op het Afrikaanderplein. De avond is geheel gewijd aan kunstwerken op de Rotterdamse zuidoever.

Deze Z-Files kijkt naar de rol die kunst op dit moment speelt in drie buurten op Zuid: Afrikaanderwijk, Tarwewijk en Bloemhof en naar welke rol deze zou moeten of kunnen spelen in de nabije toekomst. Vooral in deze jaren van snelle veranderingen en toenemende belangstelling van alle kanten voor de drie wijken rond Maashaven, met alle gevolgen van dien, vinden wij het belangrijk om te kijken wel rol kunst speelt, kan spelen of zou moeten spelen in dit gentrificatieproces en in het behoud van het karakter van de buurten.

Waarom raakt een kunstwerk?

Er komen tien personen aan het woord; kunstkenners en kunstliefhebbers, afkomstig uit Zuid of van elders. Uitgangspunt voor de 10 vertellers is de vraag waarom en waardoor een kunstwerk je raakt. Met andere woorden, hoe werkt het proces dat zich afspeelt tussen kunstwerk, kijker en plek. Elke spreker wordt gevraagd één kunstwerk binnen de 7 minuten onder de loep te nemen. Daarbij gaat het om een kunstwerk dat hem of haar ráákt. Het kan gaan om een kunstwerk dat op Zuid staat, of volgens de spreker op Zuid zou moeten staan. In maximaal 7 minuten geeft iedere spreker een analyse van dat kunstwerk en zo mogelijk een statement.

Sprekers

  1. Kris Dittel
  2. Raluca Croitoru
  3. Indirah Tauwnaar
  4. Zoë Cochia
  5. Gilbert van Drunen
  6. YMP -Young Mich Poetry
  7. Joany Muskiet
  8. Sandra Smets
  9. Harriet Duurvoort
  10. Dees Linders

Rotterdam Zuid, van boerenzij tot smeltkroes

Behalve luisteren kan er ook worden gekeken. We vertonen delen uit de serie Rotterdam Zuid, van boerenzij tot smeltkroes, die zowel de geschiedenis als de publieke ruimte van Rotterdam-Zuid uitlicht. De serie, samengesteld door Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn, vertelt over hoe zes wijken in Rotterdam-Zuid tot ontwikkeling kwamen en toont de bijzondere gebouwen, straten, pleinen, dijken en havenbekkens met verhalen van bewoners.

Praktische informatie

Iedereen is welkom op dinsdag 17 december in ’t Klooster op het Afrikaanderplein
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het programma is doorlopend, van 17.00 tot 20.00 uur.
Boek hier uw gratis ticket(s)

Publicatiedatum: 22/11/2019

Programma