Metrostation Maashaven, foto Jannes Linders (2017)

Metrostation Maashaven, foto Jannes Linders (2017)

Paleis Maashaven (2020)

Paleis Maashaven (2020)

Drie beelden, van Tajiri, Wenckebach,  Pucky, in de tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat 1, Rotterdam, 2018. Foto: Jannes Linders

Drie beelden, van Tajiri, Wenckebach, Pucky, in de tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat 1, Rotterdam, 2018. Foto: Jannes Linders

Monsieur Jacques van Oswald Wenckebach in tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat, 2018. Foto: Jannes Linders

Monsieur Jacques van Oswald Wenckebach in tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat, 2018. Foto: Jannes Linders

The Husband of the Doll van Thom Puckey in tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat, 2018. Foto: Jannes Linders

The Husband of the Doll van Thom Puckey in tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat, 2018. Foto: Jannes Linders

De Knoop van Shinkichi Tajiri in tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat, 2018. Foto: Jannes Linders

De Knoop van Shinkichi Tajiri in tuin Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat, 2018. Foto: Jannes Linders

Vlnr Maurice Unck (directeur RET) Ümmühan Can  (voorzitter Wijkraad Afrikaanderwijk) en kunstenaar Adrien Lucca tijdens de feestelijke kleurrijke opening 'yellow-free zone', 2018. Foto: Jannes Linders

Vlnr Maurice Unck (directeur RET) Ümmühan Can (voorzitter Wijkraad Afrikaanderwijk) en kunstenaar Adrien Lucca tijdens de feestelijke kleurrijke opening 'yellow-free zone', 2018. Foto: Jannes Linders

Metrostation Maashaven. Foto: Jannes Linders 2017

Metrostation Maashaven. Foto: Jannes Linders 2017


Studio Paleis Maashaven 2022
Tussen 19 januari en 20 februari 2022 vindt Studio Paleis Maashaven plaats in het gebied tussen Metrostation Maashaven en Het Gemaal op Zuid aan de Pretorialaan. In en rondom Het Gemaal zal een aantal nieuwe en reeds bestaande werken worden getoond én worden gemaakt. Studio Paleis Maashaven is niet alleen een manifestatie van voltooide kunst in de openbare ruimte, maar ook een periode en plek voor productie, nadrukkelijk vanuit de verbinding met de lokale context en diversiteit. Voor meer info klik hier.

Paleis Maashaven | 2018 – 2020

Intro Paleis Maashaven | Het gebied en en de toekomst
Het programma Paleis Maashaven bestrijkt twee hoofdaders Noord -Zuid, Oost-West in het noordelijke deel van Rotterdam Zuid: van Erasmusbrug naar Zuidplein en van de fietstunnel onder de Maas naar het Feyenoord stadion, en met name de drie aanliggende wijken Bloemhof, Tarwewijk, Afrikaanderwijk. Metrostation Maashaven en de directe omgeving met de haven vormt het hart van ons gebied.
In dit gebied moeten meer dan 150 culturen, talen, het met elkaar zien te vinden. In (onder meer) deze drie genoemde voormalige arbeiderswijken spiegelen zich de grote vragen af voor Rotterdam in de komende essentiële jaren van transformatie en gentrificatie. Hoe bouwen we met elkaar aan een inclusieve stad en een duurzame wereld? Hier liggen tevens de verantwoordelijkheden en nieuwe inzichten met betrekking tot de publieke ruimte en de mogelijke rol van de kunst daarin. De vele culturen is de rijkdom en eigenheid van dit gebied.

Actueel SIR
SIR wil met dit meerjarenprogramma tevens een bijdrage leveren aan het internationale discours omtrent kunst en publieke ruimte. SIR wil een duurzame verbinding van kunst – cultuur met deze wijken ondersteunen met iedereen die hier al lange tijd mee bezig zijn. Waar de nabije toekomst voor Zuidplein, Katendrecht en Rijnhaven, Feyenoord City zich reeds toont, zou het zeer welkom zijn als rondom Maashaven de veelvormigheid van de smeltkroes, met kunst en cultuur van alle komaf, de toon voert.

De eerste drie jaar Paleis Maashaven, groeimodel en case study
Met de kennis en ervaring van zeven jaar Coolsingel programma aan de vooravond van een grootscheepse verbouwing, ontwikkelt SIR vanaf 2017 een duurzaam plan voor de noordelijke wijken van Rotterdam-Zuid. In 2018 vestigde SIR zich ook fysiek op Zuid met een dependance in CultuurWerkplaats Tarwewijk.

De naam ‘Paleis Maashaven’ zweeft doelbewust tussen Volkspaleis, de weelde van het sprookjespaleis, de macht die paleizen vertegenwoordig(d)en. Het schitterende metrostation aan de haven is het hart.
Het is een internationaal langlopend programma geënt op het lokale en in samenwerking met velen – een samenspel van oude en nieuwe werken, experimenten met tijdelijke werken, publieksprogramma, onderzoek, documentaires, essays, lezingen en tours. We zetten een diversiteit van benaderingen in waarin het internationale en het lokale elkaar raken; zoekend, experimenteel, testend en langdurig. Waarbij altijd de vraag gesteld moet worden door ons: wie wil dit, voor wie doen we het en met wie? Paleis Maashaven is dan ook opgezet als een groeimodel, waarin iedereen leermeester en leerling is.

Visie SIR Kunst en de stad

Paleis Maashaven is tevens een case study op microniveau die onderzoekt wat de kunst en een kunstinstelling als CBK Rotterdam/SIR vermag. Voor SIR blijft de verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid van kwalitatieve kunst, in alle soorten, leidend. Ook in deze complexe tijd en in dit gebied waar naast veel te winnen voor de huidige bewoners en voor de publieke ruimte, veel te verliezen valt. Anders gezegd: we zoeken naar een concept van ‘autonome’ kunst die de binding met het sociale niet verliest.

Zomer 2020 Presentatie van de eerste drie jaar Paleis Maashaven in House of Urban Arts
In de zomer van 2020 organiseren we de presentatie van de eerste drie jaar: een internationale tentoonstelling door gastcurator Kris Dittel, presentatie van de diverse projecten en ontwerpen, en de bestaande kunstwerken in het gebied.
Deze Zomer Paleis Maashaven 2020, doen we samen met House of Urban Arts (HUA), een nieuw Huis dat binnenkort haar intrek neemt in de Zwartewaalschool in de Tarwewijk. Hier trekt Paleis Maashaven in met de tentoonstelling met de werktitel ‘Codes Switching’. Samen met House of Urban Arts ontwikkelen we een publieksprogramma.

Grondslag, Onderwerp en Gereedschap

van Paleis Maashaven zijn:
Naast de publieke ruimte kozen we voor ‘Taal’ – ‘Het vertalen’ – ‘Onvertaalbaarheid’ als grondslag, onderwerp en gereedschap. Dit wordt ondersteund door drie teksten:
Marinka Steenhuis, ‘Rotterdam Zuid, een onbegrepen utopie’
Dirk van Weelden, ‘Wees geen Vreemde’
Sarat Maharaj: ‘Perfidious Infidelity, The untranslatability of the Other. 

‘Taal, Het Vertalen, Onvertaalbaarheid’. Iedereen, elke groep, gemeenschap, generatie, heeft een eigen, en dus een andere ‘taal’, in de zin van coderingen, waarden, kleding, sociaal gedrag, etc. Iedereen heeft het vermogen om ‘te vertalen’ in de zin van zich te kunnen verplaatsen. Het omvat tevens ‘het onvertaalbare’, waarmee verschil als een complex en fascinerend gegeven in de samenleving omarmd wordt.
Het vermogen en besef van ‘het vertalen’ en van onvertaalbaarheid’ brengt abstracties als inclusiviteit en gelijkheid naar een niveau dat te begrijpen en vooral dat werkbaar is. De mogelijkheid om je tussen de verschillende lokale identiteiten en gemeenschappen te begeven, speelt daarbij een belangrijke rol.
Onderzoeker Joachim Ben Yakoub verwoordde het in zijn essay ‘De gedroomde samenwerking’ als volgt: 
’Als we vandaag spreken over het ‘hier’ spreken we nog steeds over een enkelvoudige lokaliteit tegenover een andere lokaliteit ‘daar’. We moeten echter het ‘daar’ hierheen halen’, zegt hij. We kunnen een nieuwe derde ruimte creëren waarin het ‘daar’ en het ‘hier’ verenigd zijn.

De tentoonstelling met publieksprogramma

mei – juli 2020
De tentoonstelling met de werktitel ‘Code Switching’ wordt gemaakt door tentoonstellingsmaker Kris Dittel op de begane grond van de Zwartewaalschool in de Tarwewijk. Paleis Maashaven, Kris Dittel en Indirah Tauwnaar (directeur van HUA), ontwikkelen gezamenlijk het publieksprogramma gedurende deze weken. In de maanden voorafgaand aan de tentoonstelling zorgen we dat er 1 x per maand een programma is. Tijdens de tentoonstelling is er wekelijks een voorstelling, workshop, maaltijd, battles, workshops en masterclasses tussen en met alle kunsten en leeftijden.

Satellieten
De tentoonstelling wordt omgeven door diverse satellieten in de drie wijken. Dit zijn tijdelijke plekken en/of kunstwerken, binnen of buiten: met onder andere Tender Center, Jeroen Jongeleen, Zoe Cochia, Project Metro Maashaven, LA Studio, de vertoning van de film van Erik van Lieshout, rust-en lustoord CultuurWerkplaats Tarwewijk.

Metrostation Maashaven
Een project van SIR samen met Winhov Office architecten

De Collectie van de stad
Uitlichten van de bestaande kunstwerken in de wijken en nieuwe ontwerpen. Nieuwe ontwerpen door Raphaela Vogel, Dineo Shehee Bopape, Oscar Tuazon.

Wandeling
Wandelingen gemaakt door kunstenaars samen met oude en jonge bewoners verbinden de diverse plekken van Paleis Maashaven en tonen bijzondere plekken in de wijk.

Z-Files
*
Vrijdag 18 oktober 2019 trapt Niels Post af met de eerste Nachttour ooit van Sculpture International Rotterdam. Net wanneer het donker begint te worden, neemt hij je mee naar de kunstwerken op Rotterdam Zuid. Lees meer hier.

*Dinsdag 17 december 2019, vanaf 17:00u  Z-Files XL – Kunst! Hoezo dan? 10 kunstliefhebbers vertellen kort over een bestaand, of niet bestaand, kunstwerk op Zuid. Wat betekent die kunst voor hun en maakt het de plek mooier of lelijker? Lees meer hier. Gratis toegang.