Vierkant eiland in de plas


Vierkant eiland in de plas
Frans de Wit, Vierkant Eiland in de Plas, 1996. foto Jannes Linders, 2016

Het kunstwerk

‘Vierkant Eiland in de Plas’ te Rotterdam Prinsenland (1992-1996) is geplaatst op het historisch laagste punt van Nederland, ruim 7 meter onder NAP en is een kunstmatig eiland van 52×52 meter. Het werk bestaat uit een diepe betonnen schaal met een doorsnede van 28,5 meter, met rondom oplopende balken op een vierkante basis. Het eiland is met twee brugdelen verbonden met de oevers. Binnen de architectuur vertegenwoordigt het vierkante eiland de klassieke, architectonische opgave om te komen van vierkant naar cirkel.


Specificaties

De Plek

 

 

 

Frans de Wit

1942 - 2004

Frans de Wit

Frans de Wit, beeldhouwer en landschapskunstenaar en maker van de drie grootste kunstwerken van Nederland.

Franciscus Theodorus Alexandros de Wit (1942-2004) studeerde van 1960 tot 1965 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en maakte deel uit van de zogenaamde Haagse School.

‘Frans de Wit was een van de beste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie, tezamen met Carel Visser, David van de Kop, Cornelius Rogge en Lon Pennock. Hij bouwde aan een indrukwekkend oeuvre, waarin opdrachten voor beelden in de openbare ruimte een grote plaats innamen. Voor Frans de Wit was de plek het uitgangspunt voor dergelijke beelden. De maatvoering zorgde ervoor dat de kunstwerken in evenwicht zijn met mens, natuur en omgeving. De Wit koos uiteenlopende materialen. Kenmerkend voor hem dat hij die materialen met eigen handen – en met zelf ontworpen werktuigen – bewerkte. Dit bewerken bepaalde voor een belangrijk deel het beeld, het groeide tijdens het ontstaansproces. Dergelijke projecten namen soms jaren in beslag.’

– uit een lezing gehouden door Jetteke Bolten Rempt

http://www.fransdewit.com/

Dossier

  • Geen aankomende evenementen gevonden.