Paleis Maashaven


Paleis Maashaven
The Idlers Playground, Cosima von Bonin, 2018/2018. Maashaven Oostzijde. Foto: Jannes Linders

Onder de werktitel Paleis Maashaven ontwikkelt Sculpture International Rotterdam een langdurig programma in Rotterdam-Zuid.

Sculpture International Rotterdam (SIR) is het internationale programma ‘kunst en publieke ruimte’ van CBK Rotterdam. Vanaf 2018 heeft SIR zich op Rotterdam-Zuid genesteld, ook letterlijk met een kantoor in de Cultuurwerkplaats Tarwewijk. Dit projectplan met als titel Paleis Maashaven 2018-2020 en verder is onderdeel van een langlopend programma SIR op Zuid met onder meer nieuwe kunstwerken en vele andere activiteiten in het gebied met de arbeiderswijken Afrikaanderwijk-Bloemhof-Tarwewijk. De apotheose van Paleis Maashaven vindt plaats in 2020 met een internationale tentoonstelling die bij gebleken succes de opmaat kan zijn voor een drie- of vierjarige traditie.

Paleis Maashaven is nadrukkelijk een groeiproces, experimenteel, onderzoekend en flexibel, waarin we een model uitvinden dat zoden aan de dijk zet gedurende de op handen zijnde transformatie van dit gebied en waar ‘top down’ en ‘bottom-up’ elkaar raken. Dit nadrukkelijk met behoud van de artistieke ambities van SIR.
Als leidraad voor het geheel is gekozen voor het begrip De Vertaling. Dit duidt op het besef dat iedereen een eigen taal en dus ook een andere taal heeft. Een vertaling is mogelijk en noodzakelijk om anderen te begrijpen. Het betekent dat je je wilt verplaatsen in de ander.

Hart en ankerpunt van Paleis Maashaven is het Metrostation Maashaven en de Maassilo: hier komen de stedenbouwkundige hoofdlijnen Noord-Zuid (van de Erasmusbrug naar Zuidplein) en Oost-West (van de fietstunnel onder de Nieuwe Maas naar het Mallegat in Feijenoord) samen in een complex grootstedelijk gebied dat in de komende jaren een enorme verandering gaat doormaken.

De eerste zichtbare stap was de verplaatsing van enkele kunstwerken van de collectie van Sculpture International Rotterdam van het centrum naar het gebied rond de Maassilo. The Idler’s Playground van de kunstenaar Cosima von Bonin staat nu in het groene perk aan begin van de Putselaan –  tussen de Afrikaanderwijk, Bloemhof en de Tarwewijk in. The Husband of the Doll van Thom Puckey, Monsieur Jacques van Oswald Wenckebach en De Knoop van Shinkichi Tajiri zijn afkomstig van de Coolsingel en staan nu in de semi-openbare binnentuin van de Cultuurwerkplaats. Op 31 mei 2018 opende Sculpture International Rotterdam haar nieuwe kunstprogramma onder de werktitel Paleis Maashaven met een onthulling en tuinfeest.
In december 2018 is het werk yellow-free zone van Adrien Lucca in Metrostation Maashaven onthuld.

Momenteel onderzoekt Sculpture International Rotterdam de mogelijkheid van een wisselsokkel bij Metro Maashaven waarvoor we beelden in bruikleen vragen.

Projecten

Lichtkunstwerk voor Metrostation Maashaven: Yellow free-zone van Adrien Lucca

Lichtkunstwerk voor Metrostation Maashaven: Yellow-free zone van Adrien Lucca


Essays

YELLOW-FREE ZONE

Dossier

YELLOW-FREE ZONE

Onder de werktitel Paleis Maashaven ontwikkelt Sculpture International Rotterdam een langdurig programma in Rotterdam-Zuid. Sculpture International Rotterdam (SIR) is het internationale programma ‘kunst en publieke ruimte’ van CBK Rotterdam. Vanaf 2018 heeft SIR zich op Rotterdam-Zuid genesteld, ook letterlijk met een kantoor in de Cultuurwerkplaats Tarwewijk. Dit projectplan met als titel Paleis Maashaven 2018-2020 en


Lichtkunstwerk voor Metrostation Maashaven: Yellow free-zone van Adrien Lucca

Onder de werktitel Paleis Maashaven ontwikkelt Sculpture International Rotterdam een langdurig programma in Rotterdam-Zuid. Sculpture International Rotterdam (SIR) is het internationale programma ‘kunst en publieke ruimte’ van CBK Rotterdam. Vanaf 2018 heeft SIR zich op Rotterdam-Zuid genesteld, ook letterlijk met een kantoor in de Cultuurwerkplaats Tarwewijk. Dit projectplan met als titel Paleis Maashaven 2018-2020 en


  • Geen aankomende evenementen gevonden.